Persbericht Vliegbasis (24-01-2008)

Persbericht
24 januari 2008

Live weapons op de Vliehors Range

Nederlandse F-16´s oefenen op 30 en 31 januari en 1 februari in het afwerpen van explosieve bommen op de Vliehors Range op Vlieland. Het totaal af te werpen bommen bedraagt 20 exemplaren, verdeeld over de hieronder vermelde data. Het zijn bommen van het type MK82 (500 ponders).

De oefeningen vinden plaats op de volgende dagen:
Woensdag 30 januari 2007 voor- en namiddag
Donderdag 31 januari 2007 voor- en namiddag
Vrijdag 1 februari 2007 voormiddag

Bij deze oefeningen richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zullen zijn voor het wel of niet kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de Toren van de Vliehors Range.

Tijdens de oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen.