Locatie kunstwerk ‘De Sipel’

Deinum, 15 oktober 2014

 

Beste dorpsgenoten

Op zaterdag 5 juli jl.  hebben we het honderdjarig bestaan van dorpsbelang “De Eendracht” gevierd. De wandeltocht langs gedenkwaardige panden, de toespraak van Douwe Gerbens in de regen,  de onthulling van het kunstwerk “DE SIPEL” en het gezamenlijke etensmaal in de zon.

Het is prachtig als “Kunst” veel oproept. Het is jammer dat de plek waar het staat, meer  onderwerp van gesprek lijkt dan het kunstwerk zelf.

Destijds is voor  deze locatie gekozen mede, omdat het van oudsher al een centrale- en verzamelplek is in Deinum.

Het blijkt echter dat niet iedereen  gelukkig is met de plek voor “DE SIPEL”, daarom willen wij graag de keuze van een definitieve locatie van het kunstwerk aan de inwoners van Deinum laten….”

Daarom dorpsgenoten, laat uw stem horen!,

“De allermooiste locatie voor de Sipel is………….”

U kunt uw keuze met uw naam, adres en  motivatie kenbaar  maken tot uiterlijk 15 december 2014 via:  doarpsbelang.deinum@gmail.com ,  of door  de onderstaande antwoordstrook in  te leveren bij de  onderstaande bestuursleden van Dorpsbelang:

Luutsen Kingma,  Heechpaed 12

Gerben Bakker, Skoallestrjitte 2a

Spelregels: alleen volledig ingevulde mail en antwoordstrook met naam en adres telt mee, één stem per inwoner van Deinum vanaf 14 jaar.

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang De Eendracht Deinum

___________________________________________________________________________

Antwoordstrook

Naam en adres:………………………………………………………………………………………………..

 

Mijn mooiste plek voor De Sipel is:………………………………………………….

 

Motivatie:…………………………………………………………………………………………