Centrale inzameling Kerstbomen

In het Nieuwe Jaar 2023 worden de Kerstbomen door de gemeente Waadhoeke in week 2 op maandag 9 januari opgehaald op een centraal inzamelingspunt. Voor Deinum is dat de groenstrook voor bij bakkerij Sybesma.