Deinum

Nieuws

Agenda Jaarvergadering 12 april

april 5, 2023 Nieuws Reacties uitgeschakeld voor Agenda Jaarvergadering 12 april

Jaarvergadering dorpsbelang Deinum
Datum: 12 april 2023
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Ons Huis (Tsjerkepaed 11 Deinum)

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen vooraf
3. Uitvaartvereniging De Eendracht
4. Notulen jaarvergadering 12 april 2022
5. Lopende en afgeronde onderwerpen 2022 / 2023
5.1 AED’s
5.2 Verkeersveiligheid
5.3 Spoorwegovergang Aldeleane
5.4 Kuierroute
5.5 Groenvoorziening en -onderhoud
5.6 Schoolplein
5.7 Woonvisie Deinum 2023 – 2030
6. Financiële jaaroverzichten
7. Kascommissie
8. Overige commissies
9. Samenstelling bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar is hier te lezen:

Verslag Jaarvergadering De Eendracht 2022


0 comments

Comments are closed.