Deinum

Author: Hans van der Meer

Nieuwsbrief 3: Asfalteringswerkzaamheden

oktober 26, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 3: Asfalteringswerkzaamheden

Asfalt op Spoorstrjitte

We hopen maandag 30 oktober de Spoorstrjitte te asfalteren. Dit hangt nog even af van het weer.

Gaan de werkzaamheden door dan betekent dit, dat de kruising Mennerdahof-Spoorstrjite in de loop van de middag tijdelijk is afgesloten.

Pypsterhof en Mennerdahof zijn dan bereikbaar via de noodbrug, Sjouke de Zeestrjitte en de Sint Janswei.

De kruising van de Sint Janswei met de Spoorstrjitte is nog afgesloten.

Winkels zijn tijdens asfaltwerkzaamheden alleen te voet bereikbaar.


Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel

oktober 11, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel

Bêste ynwenner fan Menameradiel/Waadhoeke,

De leden fan de WOM  freegje omtinken foar de skea dy ’t in swiere stoarm oanbrocht hat oan hûs en bedriuw fan de hear Crainic, ien fan de lytse túnders dy ’t al jierren stipe wurde troch de WOM.

Wy freegje jo it ferslach en de oprop te lêzen fan ús Roemeenske meiwurker Somogyi. Crainic soe bot holpen wêze mei in finânsjele stipe. Wy dogge dêrta in berop op ús gemeentegenoaten.

Wy hoopje dat wy sa, mei € 2500,- , Crainic wer op gong helpe kinne.

Jild kin stoarten wurde op rekken NL81RABO 0341 7440 50 op namme fan WOM. Giften oan de WOM kinne ôflutsen wurde foar de belesting.

       Mei groetnis,   foar de WOM

       Tsjibbe Rodenhuis    Boksum      foarsitter

       Jos Steggerda           Bitgummole ponghâlder

       Yde Faas                  Blessum     skriuwer

NB

It komplete bericht fan Somogyi mei foto ’s stiet op ‘e webside fan MenameradielWy wolle it bericht ek tastjoere. Skilje dan 058 2541542


Nieuwsbrief 2: Plaatsing noodbrug

oktober 11, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 2: Plaatsing noodbrug

De werkzaamheden aan de Spoorstrjitte zijn inmiddels in volle gang. Donderdag 12 oktober starten we met fase 3. Dit betekent dat de gehele Spoorstrjitte dan is afgesloten vanaf kruising Sint Janswei tot kruising Mennerdahof.

Fase 3
Vanaf 12 oktober maken we het werkvak van de Spoorstrjitte groter, dan komt het gedeelte van kruising Sjouke de Zeestrjitte tot kruising Mennerdahof erbij. Ook hier moet het oude asfalt er uit en wordt er aan de fundering gewerkt. 

Vanaf 12 oktober wordt een noodbrug geplaatst bij De Gersdroegerij. Zodat Deinum nog een extra in- en uitgang heeft. Zie het gele streepje op de kaart.

Hier mogen GEEN vrachtwagens of ander zwaar verkeer overheen rijden! 

 

 

 

Fase 3: Spoorstrjitte afgesloten tussen kruising Sint Janswei en Mennerdahof. Extra in- en uitgang via noodbrug (oranje streep). 

Meer lezen

Nieuwsbrief 1: Afsluiting Spoorstrjitte — Wegonderhoud Deinum Spoorstrjitte – Mennerdahôf – Pypsterhôf

oktober 4, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 1: Afsluiting Spoorstrjitte — Wegonderhoud Deinum Spoorstrjitte – Mennerdahôf – Pypsterhôf

Geachte heer, mevrouw, 

Op maandag 2 oktober start Jansma Drachten in opdracht van gemeente Menameradiel met de herinrichting van de Spoorstrjitte, Mennerdahof en Pypsterhof. Om de werkzaamheden snel en veilig te kunnen uitvoeren zullen straten of gedeeltes van straten afgesloten worden. De werkzaamheden bestaan uit 8 fases. Voor de kerstvakantie is het project klaar. 

In deze nieuwsbrief leggen we eerst de situatie uit tot fase 5. 
 

Werkzaamheden

In de fases 1 t/m 5 werken we alleen aan de Spoorstrjitte en de kruisingen Spoorstrjitte-Mennerdahof en Spoorstrjitte-Sint Janswei. 

Meer lezen

Inloopavond 28 sept. 17:30 – 20:00 herinrichting Spoorstrjitte, Mennerdahôf en Pypsterhôf

september 25, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Inloopavond 28 sept. 17:30 – 20:00 herinrichting Spoorstrjitte, Mennerdahôf en Pypsterhôf

Nu het werk van Vrij-Baan tussen Deinum – Boksum klaar is, is nu Deinum zelf aan de beurt voor een herinrichting. De Spoorstrjitte, Mennerdahôf en Pypsterhôf worden van 2 oktober tot aan de kerstvakantie opnieuw ingericht. In opdracht van gemeente Menameradiel voert aannemer Jansma Drachten B.V. de werkzaamheden uit.  Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond.

Inloopavond

Op donderdag 28 september 2017 vanaf 17.00 tot 20.00 uur organiseert Jansma Drachten een inloopavond in It Holt in Deinum, waar u de plannen van de gemeente kunt bekijken. Ook wordt daar de planning van de werkzaamheden bekend gemaakt. De uitvoerders zijn aanwezig om de plannen toe te lichten.

U bent van harte welkom op deze avond.

Meer lezen

Kruispunt Hilaard afgesloten

mei 16, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Kruispunt Hilaard afgesloten

Vanaf maandag 22 mei tot en met woensdag 24 mei brengt aannemer Reimert de laatste laag asfalt aan bij het kruispunt Hilaard.

Om voor zo weinig mogelijk hinder te zorgen, worden deze werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd.

De werkzaamheden starten om 20.00 uur en duren tot 06.00 uur. Tijdens het werk is het kruispunt afgesloten.


Afscheidstonen Menameradiel met het Us “Eenhoorn” Slotakkoard op 20 mei.

mei 16, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Afscheidstonen Menameradiel met het Us “Eenhoorn” Slotakkoard op 20 mei.

Persbericht

Wy wolle ús ôfskied net samar foarby gean litte!
Nog één keer als vanouds samen een bijzonder muzikaal moment markeren.

Maar liefst 9 muziekverenigingen en verschillende gastartiesten doen mee aan het Us “Eenhoorn” Slotakkoard op zaterdagavond 20 mei op de ijsbaan in Menaam. Aanvang: 19.30 uur. Onder leiding van dirigenten Gatse Hylkema en Christine van der Bijl maken de gemeente en de muziekverenigingen een laatste buiging naar elkaar. Komst ek?

Meer lezen

Inloopuur Deinum-Boksum

maart 22, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Inloopuur Deinum-Boksum

Op dinsdag 28 maart om 14:30 uur is er weer een inloopuur voor inwoners van Deinum en Boksum in It Holt.

Tijdens de tweewekelijkse  inloopuren kunt u binnenlopen en uw vragen stellen over het project Herinrichting Deinum- Boksum.

Heeft u een vraag over de bereikbaarheid van uw woning of straat? Wilt u weten wanneer de aannemer klaar is met een bepaald onderdeel? Of heeft u een andere concrete vraag?

Medewerkers van aannemer Reef Infra zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Meer lezen