Deinum

Author: Hans van der Meer

ALZHEIMER CAFÉ NOORDWEST FRIESLAND KOMT IN DRONRIJP

februari 7, 2018 Reacties uitgeschakeld voor ALZHEIMER CAFÉ NOORDWEST FRIESLAND KOMT IN DRONRIJP

Op woensdag 21 maart a.s. is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland op locatie in:    de Bibliotheek, Hobbemasingel 17, 9035 AZ Dronrijp  

De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur        

Het thema van de avond is: “Vrijheid en veiligheid bij dementie”  

Dit wordt gepresenteerd door Jan Heining, adviseur zorg en innovatie bij Viattence en voorlichter bij Alzheimer Nederland.            

Meer lezen

Valetijns Concert Advendo

januari 9, 2018 Reacties uitgeschakeld voor Valetijns Concert Advendo

 

10 februari  om 20:00 het ADVENDO Valentijnsconcert op it Holt te Deinum. 

Bepaal zelf de playlist van die avond door je stem uit te brengen op de site van www.advendodeinumboksumblessum.


Informatie bouwroute ivm. woningbouw Deinum

december 1, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Informatie bouwroute ivm. woningbouw Deinum

In onderstaande koppeling vindt u de complete tekst van de brief die de gemeente aan de aanwonenden langs de bouwroute i.v.m. de nieuwe woningbouw in Deinum heeft laten bezorgen.

Op  4 december tussen 16:00 en 18:30 bent u van harte welkom in it Holt. Het is een inloopbijeenkomst, dus u kunt binnenkomen wanneer u wilt en dan informatie krijgen en vragen stellen.

==> Klik  Brief gemeente bouwroute ivm. woningbouw Deinum voor de volledige tekst


Nieuwsbrief 4: Riolering Pypsterhof en werk Spoorstrjitte

november 13, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 4: Riolering Pypsterhof en werk Spoorstrjitte

Inmiddels is de Spoorstrjitte geasfalteerd en zijn we nog bezig om erven en zijwegen netjes op de Spoorstrjitte aan te laten sluiten. Ook de tút-en-derút-strook bij de school ligt erin. Binnenkort starten we ook met leggen van de stoepen voor de woningen langs.

Fase 6: Riolering

Op donderdag 9 november zijn we gestart met het rioolwerk op Pypsterhof van huisnummer 29 tot aan de kruising bij huisnummer 37. Aansluitend gaan we verder vanaf kruising bij huisnummer 30 richting Mennerdahof.

De werkzaamheden aan het riool duren ongeveer drie weken. Zodra een gedeelte van het riool klaar is, maken we de weg zo snel mogelijk weer netjes. De werkzaamheden gaan dus achter elkaar door.

 

 

 

 

 

Meer lezen

2 november Allerzielen

oktober 26, 2017 Reacties uitgeschakeld voor 2 november Allerzielen

Wereldwijd worden op 2 november, Allerzielen, de doden herdacht. Ook in Nederland wordt hier meer en meer aandacht aan geschonken.

We zien dit in de programma’s op radio en televisie die rond deze tijd worden uitgezonden. Dit jaar willen we ook in onze dorpen hiervoor gelegenheid geven.

In Deinum is van 19.00 tot 20.00 uur de kerk open. Iedereen die dat wil kan even binnenlopen, even rustig gaan zitten en een kaarsje aansteken.

Het is op veel plaatsen gebruikelijk om op deze avond op de begraafplaats een lichtje te plaatsen bij het graf van een overledene. Dat kunt u hier natuurlijk ook doen.


Nieuwsbrief 3: Asfalteringswerkzaamheden

oktober 26, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 3: Asfalteringswerkzaamheden

Asfalt op Spoorstrjitte

We hopen maandag 30 oktober de Spoorstrjitte te asfalteren. Dit hangt nog even af van het weer.

Gaan de werkzaamheden door dan betekent dit, dat de kruising Mennerdahof-Spoorstrjite in de loop van de middag tijdelijk is afgesloten.

Pypsterhof en Mennerdahof zijn dan bereikbaar via de noodbrug, Sjouke de Zeestrjitte en de Sint Janswei.

De kruising van de Sint Janswei met de Spoorstrjitte is nog afgesloten.

Winkels zijn tijdens asfaltwerkzaamheden alleen te voet bereikbaar.


Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel

oktober 11, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel

Bêste ynwenner fan Menameradiel/Waadhoeke,

De leden fan de WOM  freegje omtinken foar de skea dy ’t in swiere stoarm oanbrocht hat oan hûs en bedriuw fan de hear Crainic, ien fan de lytse túnders dy ’t al jierren stipe wurde troch de WOM.

Wy freegje jo it ferslach en de oprop te lêzen fan ús Roemeenske meiwurker Somogyi. Crainic soe bot holpen wêze mei in finânsjele stipe. Wy dogge dêrta in berop op ús gemeentegenoaten.

Wy hoopje dat wy sa, mei € 2500,- , Crainic wer op gong helpe kinne.

Jild kin stoarten wurde op rekken NL81RABO 0341 7440 50 op namme fan WOM. Giften oan de WOM kinne ôflutsen wurde foar de belesting.

       Mei groetnis,   foar de WOM

       Tsjibbe Rodenhuis    Boksum      foarsitter

       Jos Steggerda           Bitgummole ponghâlder

       Yde Faas                  Blessum     skriuwer

NB

It komplete bericht fan Somogyi mei foto ’s stiet op ‘e webside fan MenameradielWy wolle it bericht ek tastjoere. Skilje dan 058 2541542


Nieuwsbrief 2: Plaatsing noodbrug

oktober 11, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 2: Plaatsing noodbrug

De werkzaamheden aan de Spoorstrjitte zijn inmiddels in volle gang. Donderdag 12 oktober starten we met fase 3. Dit betekent dat de gehele Spoorstrjitte dan is afgesloten vanaf kruising Sint Janswei tot kruising Mennerdahof.

Fase 3
Vanaf 12 oktober maken we het werkvak van de Spoorstrjitte groter, dan komt het gedeelte van kruising Sjouke de Zeestrjitte tot kruising Mennerdahof erbij. Ook hier moet het oude asfalt er uit en wordt er aan de fundering gewerkt. 

Vanaf 12 oktober wordt een noodbrug geplaatst bij De Gersdroegerij. Zodat Deinum nog een extra in- en uitgang heeft. Zie het gele streepje op de kaart.

Hier mogen GEEN vrachtwagens of ander zwaar verkeer overheen rijden! 

 

 

 

Fase 3: Spoorstrjitte afgesloten tussen kruising Sint Janswei en Mennerdahof. Extra in- en uitgang via noodbrug (oranje streep). 

Meer lezen