Deinum

Author: Jan Willem Overal

Yad Vashem

februari 16, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Yad Vashem

Dinsdag 12 februari 2008

In de gemeenschapsruimte van de basisscholen in Deinum wordt postuum de Yad Vashem uitgereikt aan:

de heer Rienk Johannes Sybrandi en

mevrouw Botje Sybrandi-Bruinsma

Yad Vashem is een onderzoeksinstituut, opgericht 5 jaar na de stichting van de staat Israël en één van de taken van Yad Vashem is het eren van niet-joden die in de nazi-tijd uit humanitaire overwegingen, belangeloos en met gevaar voor eigen leven joodse mensen hebben beschermd en gered.
Aan hen wordt tijdens een plechtige ceremonie de titel ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ verleend.
Rienk en Botje Sybrandi woonden op boerderij Steenwijk, nu Heechhiemsreed 3 in Deinum met 4 jonge kinderen.
In de nazi-tijd gaven zij onderdak aan opgejaagde joodse mensen, eerst een ouder echtpaar en later kwam Marcel Leiser, een joodse jongeman, voor langere tijd bij hen.
Zijn onderduiknaam was Jaap van der Loo en hielp mee op de boerderij. Op de boerderij leek hij veilig, je kon immers van verre mensen aan zien komen, maar hij werd verraden.
Op 28 sept. 1944 werd hij ’s nachts van zijn bed gelicht en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Leeuwarden. Samen met nog twee mannen werd hij 12 oktober gefusilleerd als vergelding voor een poging tot sabotage door het verzet aan het spoor bij Wolvega.
Dat ze niets konden doen om hem te redden vonden Rienk en Botje erg moeilijk.
Op 4 mei 1981 is op de fusilladeplaats in Nijeholtwolde een herdenkingsmonument geplaatst en ieder jaar op 4 mei vindt daar een herdenking plaats. Tot zijn dood in 1991 was Rienk Sybrandi daar altijd aanwezig en nu zorgen zijn kinderen er voor dat er altijd iemand van de familie Sybrandi aanwezig is.
Marcel Leiser lag eerst begraven op de openbare begraafplaats in Wolvega maar is in 1983 herbegraven op de joodse begraafplaats in Leeuwarden.

Aan de uitreiking van een Yad Vashem onderscheiding gaat een hele voorbereiding aan vooraf. Deze organisatie was in handen van mevr. I. Stuiver uit Amsterdam. Je kon merken dat zij dit vaker had gedaan en ook de kinderen luisterden vol aandacht naar haar.
Met het lied “goed en kwaad”, gezongen door de kinderen van de groepen 7 en 8 van de beide basisscholen begon de plechtigheid. Daarna sprak de heer G. van der Veen, directeur van CBS De Rank een welkomstwoord. Hij zei ook hoe belangrijk het is dat de jeugd weet wat er in de oorlogstijd is gebeurd. Johannes Sybrandi is ook een aantal keren op de school geweest om er over te vertellen. De ambassade van Israël kiest ook graag voor een school als ergens de titel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren” wordt verleend. De kinderen, onder leiding van juf Sjoukje Beeksma, hadden ook in Deinum een grote rol deze morgen; een vertelling aan de hand van zelfgemaakte posters, een voordracht door Job Bakker, waarbij de kinderen tekeningen toonden en een muzikale afsluiting.
Toespraken waren er van mevr. G. van Delft-Jaarsma, burgemeester van Menaldumadeel en de heer J.H.Levy, officieel vertegenwoordiger van de Ambassade van Israël. De kinderen luisteren doodstil naar hem als hij zegt: “Blijf de moed van jullie onderscheiden dorpsgenoten herinneren en onthoud: je kunt zelf het verschil maken, een wezenlijk verschil”.
Na de toespraak van de heer Levy, nemen de twee oudste kinderen van Rienk en Botje Sybrandi de onderscheiding in ontvangst, Janny Rodenhuis-Sybrandi en Johannes Sybrandi.
Een medaille en voor alle kinderen en certificaat.
De namen van Rienk en Botje Sybrandi zullen voor altijd gebeiteld staan in de Eremuur van Yad Vashem te Jeruzalem.
Er worden nog enkele woorden gesproken door Janny Rodenhuis-Sybrandi, Johannes Sybrandi en door Paul Denekamp, als afgevaardigde van de familie van Marcel Leiser.

 


Deinum Doe en No

februari 16, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Deinum Doe en No

In plaatsje mei in praatsje op 12 febrewaris yn Ons Huis.
Sa’n 35 minsken (der hiene wol wat mear bij kinnen) wiene dizze jûn nei Ons Huis kommen en hiene dêr in noflike jûn.
Plaatsjes fan doe en fan no kamen foarbij.
Somtiden wie it puzeljen wêr’t in foto nommen wie en bij de groepsfoto’s kaam de diskusje aardich op gong en koene jo wol hearre wa’t yn Deinum grut wurden wie.

 

 


Verslag IFKSS (IepenFryskKampioenskipSipelSkilen)

februari 3, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Verslag IFKSS (IepenFryskKampioenskipSipelSkilen)

“Iepen Frysk Kampioenschap Sipelskilen” in Deinum, zaterdag 2 februari

Het is de tweede keer dat dit kampioenschap is georganiseerd door de drie sportverenigingen, voetbalvereniging Sparta’59, korfbalvereniging TDK en kaatsvereniging DTD.
Het kan eigenlijk niemand zijn ontgaan. Het werd in alle dag- en weekbladen aangekondigd.
’s Morgens werd er deur aan deur ‘sipels en jirpels’ verkocht (alles ging op) en samen met het inleggeld is er een aardig spaarpotje voor het (ook gezamenlijk) te vieren feest van 2009.
Er strijden deze middag 32 mannen/vrouwen om de felbegeerde wisselbeker, in 2003 ge-wonnen door Tom Pietersma, steeds in groepjes van 4 waarvan de beste 2 doorgaan naar de volgende ronde.
Yn Deinum stiet in sipel op ‘e Toer wordt vaak gezongen onder begeleiding van de Deinumer speelman Kees Sytema, want het is natuurlijk ook een gezellig evenement.
Waren er in 2003 veel “gewonden” te betreuren met veel bloed, dit jaar had de commissie beschermende handschoenen verplicht gesteld.
Wedstrijdleider Jelle Bangma werd geassisteerd door scheidsrechter Willem Lautenbach die er streng op toe zag dat de schillen en te grote stukken werden verwijderd uit de emmers voor het geheel werd gewogen. Na de verschillende ronden en de halve finale bleven er 4 mensen over;
Tom Pietersma, hij heeft met 2642 gram weer de eerste prijs gewonnen,
Jan Sjoerd Herder werd met 2182 gram een goede tweede,
Joke van der Meer werd derde met 2088 gram en
Femke van der Meer werd vierde met 1656 gram.


Persbericht Vliegbasis (24-01-2008)

januari 30, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Persbericht Vliegbasis (24-01-2008)

Persbericht
24 januari 2008

Live weapons op de Vliehors Range

Nederlandse F-16´s oefenen op 30 en 31 januari en 1 februari in het afwerpen van explosieve bommen op de Vliehors Range op Vlieland. Het totaal af te werpen bommen bedraagt 20 exemplaren, verdeeld over de hieronder vermelde data. Het zijn bommen van het type MK82 (500 ponders).

De oefeningen vinden plaats op de volgende dagen:
Woensdag 30 januari 2007 voor- en namiddag
Donderdag 31 januari 2007 voor- en namiddag
Vrijdag 1 februari 2007 voormiddag

Bij deze oefeningen richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zullen zijn voor het wel of niet kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de Toren van de Vliehors Range.

Tijdens de oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen.


Foto’s kampioenskip sipelskilen Online

januari 20, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Foto’s kampioenskip sipelskilen Online

Kijk snel in ons foto album.


Foto’s Kerstmarkt online !!!

januari 10, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Foto’s Kerstmarkt online !!!

Kijk maar snel in ons foto album.


Foto’s carbidschieten online.

december 31, 2007 Reacties uitgeschakeld voor Foto’s carbidschieten online.

Zoals elk jaar wordt er op het veldje achter Koningsveld de dagen voor Oud en Nieuw flink geoefend met carbidbussen. In het fotoalbum staan foto’s daarvan.


Nieuwe website

oktober 25, 2007 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe website

Na een lange tijd niet zo actueel meer te zijn geweest is deze website nieuw leven ingeblazen.

Door het stoppen van de webmasters van deinumdorp is de website een tijd lang niet bij gehouden.
In september heeft doarpsbelang besloten dat de webiste toch weer onder handen moet worden genomen. Er is een website commissie in het leven geroepen die de website gezamelijk gaan onderhouden.