Deinum

Nieuws Category

Melktankauto op zijn kant

april 12, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Melktankauto op zijn kant

Melktankauto op zijn kant (van onze speciale verslaggever John Fleur)

Zaterdagmiddag omstreeks 12.15 uur is op de N31 ter hoogte van Deinum een melktankauto van Friesland Foods op zijn kant terecht gekomen. De chauffeur is met verwondingen aan zijn hand afgevoerd naar het ziekenhuis. De melk stroomde uit de zwaar beschadigde tank weg.

Hierbij enkele foto’s;

 


Sport en Spel uitvoering 29 maart j.l. …

maart 29, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Sport en Spel uitvoering 29 maart j.l. …

Thema : We are the robots

Dit jaar een heel succesvolle uitvoering met een zeer goed gevulde gymnastiekzaal !

Met als thema ´We are the robots” begon de uitvoering om 19.00 uur met een gezamenlijke robotdans. (Alle leden van gymnastiek, acrogymnastiek, streetdance en jazzdans deden hier aan mee) Een geweldige show . Hierna kwamen de kleuters met oefeningen op de bank.Geweldig mooi te zien hoe die kleintjes zich inspannen en vol enthousiasme hun oefeningetjes doen.
Na de kleuters afwisselend gymnastiek en streetdance optredens. Tussendoor nog 2 optredens van onze jazzdames. Ook zij alle complimenten!!
De acrogroep had ook alle belangstelling van het publiek. Ademloos werd er naar de dames en 1 heer gekeken die hu kunsten vertoonden..

Om half 9 werd de uitvoering afgesloten met nog 1 x de robotdans . We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde uitvoering, waarbij het publiek zeer enthousiast was.


Valetijnsdisco in ons huis

maart 5, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Valetijnsdisco in ons huis

hierbij de foto’s en een klein verslagje van de valentijnsdisco op 15-02-’08.

Op 15 februari 2008 was de jaarlijkse valentijnsdisco in ‘Ons Huis’ in Deinum.
De disco trok weer erg veel kinderen en het was een erg gezellige en geslaagde avond.
11 april hopen wij jullie allemaal weer te zien (en te horen) met acts op de playbackshow.

Kijk maar snel in het foto album
Tot dan!

Discocomissie Deinum.


Spelletjesmiddag 55+

maart 5, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Spelletjesmiddag 55+

55+ MIDDAG

Woensdagmiddag 6 februari j.l. Werd ER weer een “gezellige “55+ middag georganiseerd in Ons Huis

Er waren ongeveer 11 dames aanwezig. Eerst werd ER gezellig bingo gedaan met leuke prijsjes hierna mochten de dames in het spier met Oud Hollandse spelletjes..
Het was weer een zeer geslaagde middag en ER werd druk bijgekletst door de dames…
Er word Dan ook weer uit gekeken naar de volgende 55+ middag en wel op 19 maart a.s..
Hierna is ER een stop en Dan beginnen de 55+ middagen weer in oktober.
Helaas zijn het tot nu vrouwen die Hier op af komen maar 55+ mannen zijn ook zeer welkom!!9 April a.s is ER een gezamelijke gemeentelijke competitie in Nij Franjum te Marssum met Oud Hollandse spelletjes en bingo.

 

 


It Klaverbled brengt toneelstuk met boodschap

februari 25, 2008 Reacties uitgeschakeld voor It Klaverbled brengt toneelstuk met boodschap

Van onze speciale verslaggever.

“It Klaverblêd” brengt toneelstuk met boodschap.

It Klaverblêd bracht zaterdagavond 16 februari 2008 een uitvoering van het blijspel “Gewoan te Gek” op de planken in ’t Holt te Deinum.
In ’t Holt trof het publiek een prachtige huiskamer aan waarin de vier patiënten, namelijk Isar Schut (Sietse de Vries), Bram Meijer (Winse Faas), Femmie ten Have (Dirkje Woudstra) en Lisette Kuilman (Stijntje Baarda), hun dagen doorbrengen. Zij allen waren ontslagen uit het gekkenhuis, omdat ze daar te goed voor waren volgens de deskundigen. Ze waren in het huis geplaatst, om van daaruit door te stromen naar de “normale” maatschappij. Een sociotherapeute Toos Spit (Betteke Eerligh) begeleidt hen daarbij via kringgesprekken en natuurlijk het volstoppen met pillen. Toos is zo nu en dan zelf behoorlijk gestoord. Na een poosje het stuk te hebben gevolgd komt de vraag naar boven: “Wie is er nu eigenlijk gek”. Lisette, die zich uitgeeft voor kunstenaar, zit de meeste tijd van het stuk in haar kunstwerk, een koelkast, die ze haar drie dimensionale installatie noemt. Isar is de intellectuele gek met een gespleten persoonlijkheid. Femmie, is de jongste “gek” van de vier en staat altijd voor een ander klaar. Bram is niet de snuggerste van het stel. Hij denkt dat hij groene vingers heeft en zit de meeste tijd op zijn biologische groentetuin. Een winterwortel ziet hij aan voor een asperge. Een bosje onkruid is volgens hem een krop sla, nou dan weet je het wel, zo gek als een bos uien. Voor het in aanmerking komen van subsidie krijgen ze bezoek van wethouder Henri van der Berghe (Andries de Boer), een echte koude kak bestuurder. Na wat gesprekken met deze “gekken” komt de wethouder tot de conclusie dat hij het subsidiegeld beter kan besteden om het huis te verbouwen en er asielzoekers in te stoppen. De vier verklaarden de wethouder voor knettergek. Toos krijgt de wethouder zo gek dat hij nog eens langs zal komen. In een kringgesprek en met pillen, spreekt Toos met de 4 af dat ze hun van hun beste kant moeten laten zien wanneer de wethouder nogmaals op bezoek komt.
De nieuwe buren, Daan Bruns (Jetse Baarda) en Ans Bruns (Louice Hessels) leefden zich beide goed in in hun rol. Ans de buurvrouw had de broek (mantelpakje) aan en stak Daan regelmatig de gek aan, zodat deze niet veel in de melk te brokkelen had en naar haar pijpen moest dansen.
Tijdens het tweede bezoek van de wethouder komt Isar op als Napoleon Bonaparte en zegt een echte leider te zijn. Femmie heeft de rol van verleidster op zich genomen en weet de wethouder te verleiden, die van haar zo gek als een deur werd, waarvan Lisette als Akela Hobbezak een foto maakt. Van achter uit de zaal komt Don Quichot op zijn 1 pk bezem met hauvermout ontsteking (paard) als een gek het toneel op rennen. Ook de nieuwe buren dragen hun steentje bij aan de algehele verwarring met goocheltrucs en de verkoop van te gekke plastic bakjes. Toos en natuurlijk de wethouder weten zich geen raad. Na wat alcoholisch vocht naar binnen te hebben gebracht waren ze snel in een toestand van dronkenschap. De wethouder wilde graag in het bezit komen van de foto die gemaakt was door Akela Hobbezak. Nadat de 4 zich verkleed hadden in nette kleren en alles ontkenden van wat er zich had afgespeeld kwam men snel tot overeenstemming. De wethouder kreeg de foto en het huis kreeg zijn subsidie.
Het publiek had echter zo genoten van het stuk, dat het de spelers dankte met een daverend applaus. Het toneelstuk onder regie van Monte Huizinga met als regie assistent/ynstekster Anne-Gé ten Berg ,bleek een goede keuze geweest te zijn, maar het publiek bleef zitten met de vraag: “Wie is er nou eigenlijk gek”? Ieder heeft zo zijn eigen tic; of zoals een oude volksspreuk luidt:
Er lopen meer”gekken” buiten rond als dat er in de inrichting zitten.

Ike on the mountain


de Soos

februari 16, 2008 Reacties uitgeschakeld voor de Soos

De soos, in Ons Huis
Iedere donderdagmiddag komen de 55+ mannen bij elkaar om te kaarten, te biljarten en te praten. Als ik eens ga kijken zie ik slechts 6 mannen. Na informatie zijn er 3 afwezig.
Zijn er dan niet meer mensen van deze leeftijd? Ja, dat dacht ik wel, waarom zij er niet zijn? Geen idee, want het is natuurlijk mooi dat er nog iets wordt georganiseerd. Eerder was het 2 keer in de week soos, dat is door geringe belangstelling teruggebracht naar 1 keer.
Dus mensen ga eens kijken en laten we er voor zorgen dat dit blijft bestaan.

 


Yad Vashem

februari 16, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Yad Vashem

Dinsdag 12 februari 2008

In de gemeenschapsruimte van de basisscholen in Deinum wordt postuum de Yad Vashem uitgereikt aan:

de heer Rienk Johannes Sybrandi en

mevrouw Botje Sybrandi-Bruinsma

Yad Vashem is een onderzoeksinstituut, opgericht 5 jaar na de stichting van de staat Israël en één van de taken van Yad Vashem is het eren van niet-joden die in de nazi-tijd uit humanitaire overwegingen, belangeloos en met gevaar voor eigen leven joodse mensen hebben beschermd en gered.
Aan hen wordt tijdens een plechtige ceremonie de titel ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ verleend.
Rienk en Botje Sybrandi woonden op boerderij Steenwijk, nu Heechhiemsreed 3 in Deinum met 4 jonge kinderen.
In de nazi-tijd gaven zij onderdak aan opgejaagde joodse mensen, eerst een ouder echtpaar en later kwam Marcel Leiser, een joodse jongeman, voor langere tijd bij hen.
Zijn onderduiknaam was Jaap van der Loo en hielp mee op de boerderij. Op de boerderij leek hij veilig, je kon immers van verre mensen aan zien komen, maar hij werd verraden.
Op 28 sept. 1944 werd hij ’s nachts van zijn bed gelicht en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Leeuwarden. Samen met nog twee mannen werd hij 12 oktober gefusilleerd als vergelding voor een poging tot sabotage door het verzet aan het spoor bij Wolvega.
Dat ze niets konden doen om hem te redden vonden Rienk en Botje erg moeilijk.
Op 4 mei 1981 is op de fusilladeplaats in Nijeholtwolde een herdenkingsmonument geplaatst en ieder jaar op 4 mei vindt daar een herdenking plaats. Tot zijn dood in 1991 was Rienk Sybrandi daar altijd aanwezig en nu zorgen zijn kinderen er voor dat er altijd iemand van de familie Sybrandi aanwezig is.
Marcel Leiser lag eerst begraven op de openbare begraafplaats in Wolvega maar is in 1983 herbegraven op de joodse begraafplaats in Leeuwarden.

Aan de uitreiking van een Yad Vashem onderscheiding gaat een hele voorbereiding aan vooraf. Deze organisatie was in handen van mevr. I. Stuiver uit Amsterdam. Je kon merken dat zij dit vaker had gedaan en ook de kinderen luisterden vol aandacht naar haar.
Met het lied “goed en kwaad”, gezongen door de kinderen van de groepen 7 en 8 van de beide basisscholen begon de plechtigheid. Daarna sprak de heer G. van der Veen, directeur van CBS De Rank een welkomstwoord. Hij zei ook hoe belangrijk het is dat de jeugd weet wat er in de oorlogstijd is gebeurd. Johannes Sybrandi is ook een aantal keren op de school geweest om er over te vertellen. De ambassade van Israël kiest ook graag voor een school als ergens de titel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren” wordt verleend. De kinderen, onder leiding van juf Sjoukje Beeksma, hadden ook in Deinum een grote rol deze morgen; een vertelling aan de hand van zelfgemaakte posters, een voordracht door Job Bakker, waarbij de kinderen tekeningen toonden en een muzikale afsluiting.
Toespraken waren er van mevr. G. van Delft-Jaarsma, burgemeester van Menaldumadeel en de heer J.H.Levy, officieel vertegenwoordiger van de Ambassade van Israël. De kinderen luisteren doodstil naar hem als hij zegt: “Blijf de moed van jullie onderscheiden dorpsgenoten herinneren en onthoud: je kunt zelf het verschil maken, een wezenlijk verschil”.
Na de toespraak van de heer Levy, nemen de twee oudste kinderen van Rienk en Botje Sybrandi de onderscheiding in ontvangst, Janny Rodenhuis-Sybrandi en Johannes Sybrandi.
Een medaille en voor alle kinderen en certificaat.
De namen van Rienk en Botje Sybrandi zullen voor altijd gebeiteld staan in de Eremuur van Yad Vashem te Jeruzalem.
Er worden nog enkele woorden gesproken door Janny Rodenhuis-Sybrandi, Johannes Sybrandi en door Paul Denekamp, als afgevaardigde van de familie van Marcel Leiser.

 


Deinum Doe en No

februari 16, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Deinum Doe en No

In plaatsje mei in praatsje op 12 febrewaris yn Ons Huis.
Sa’n 35 minsken (der hiene wol wat mear bij kinnen) wiene dizze jûn nei Ons Huis kommen en hiene dêr in noflike jûn.
Plaatsjes fan doe en fan no kamen foarbij.
Somtiden wie it puzeljen wêr’t in foto nommen wie en bij de groepsfoto’s kaam de diskusje aardich op gong en koene jo wol hearre wa’t yn Deinum grut wurden wie.