Deinum

Sportcomplex Deinum

De officiële opening van het Sportpark en de nieuwe sportkantine ligt alweer even achter ons maar 1 december 2017 is en blijft een gedenkwaardige dag.

Op die dag is bij notaris de Vries & Feenstra de overdrachtsakte “Vestiging opstalrecht” gepasseerd, daarmee is de Stichting Sportaccommodatie Deinum (SSD) nu officieel “Opstalhouder” van de sportvelden en het sportgebouw. Daarmee komt dan ook een einde aan de tomeloze inzet van alle vrijwilligers die geparticipeerd hebben in de diverse werkgroepen die in het leven geroepen zijn om er voor te zorgen dat dit fantastische complex met alle ins en outs tot stand is gekomen.

Natuurlijk hebben wij dit niet alleen gedaan en grote dank is ook verschuldigd aan de gemeente en provincie en de daaraan gelieerde aannemers en onder- aannemers.

Natuurlijk zijn en blijven er wensen die hopelijk in de komende tijd (jaren) gerealiseerd gaan worden. Eén daarvan is het gebruik maken van zonnepanelen om de stroomkosten te reduceren, tijdens de officiële opening is hierover al een balletje opgeworpen om één of meerdere zonnepanelen te sponseren.  De Stichting Sportaccommodatie Deinum is al bezig om een marktverkenning te doen. Hiervoor zal een zgn. business case opgezet worden waarbij duurzaamheid, kosten en saldering richting E-leverancier een hele belangrijke rol gaan spelen.  Al met al een complexe materie waarbij de tijd een extra speler is (dit i.v.m. mogelijke te verkrijgen subsidies). Zodra de business case op papier staat zullen wij dit zeker gaan communiceren.