Deinum

Takomstfisy

Inmiddels zijn we 2013 en zijn er allerlei ontwikkelingen gaande. Zie het verslag in de bijlage: Van de bestuurstafel van Dorpsbelang De Eendracht Deinum

13-0718 Van de bestuurstafel van Dorpsbelang De Eendracht Deinum

 

De vereniging voor dorpsbelangen de “Eendracht” in Deinum heeft in april 2003 een werkgroep “Takomstfisy Deinum” opgericht. Deze werkgroep heeft als taak een toekomstvisie te schrijven voor een termijn van ongeveer 10 jaar.
In deze visie wordt beschreven hoe de Deinumers vinden dat hun dorp er in 2015 moet uitzien qua woonomgeving, huizenbouw, recreatie, zorg en welzijn, voorzieningen, bedrijvigheid enz.
De toekomstvisie dient als handleiding om de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Bijlage: het document in Adobe PDF formaat.

userfiles/Takomstfisy foar Deinum 2004-2015.pdf