Deinum

Wurklist

Jo fine hjirre ynformaasje oer wat der te dwaan is yn Deinum.
U vindt hier informatie over wat er is beleven is in Deinum.

It is oan te rieden om, foardat jo as ferieniging in aktiviteit fêst lizze,
kontakt op te nimmen mei Jitsche van der Meer, til. 2542348.
Sa is foar te kommen dat der te folle op deselde tiid bart.
Hja soarget der dan ek foar dat it berjocht opnommen wurdt yn ‘e wurklist.

De wurklist ûnstiet mei tank oan de Klaver Trije.

Maand: Jaar:
« Vorige December 2017 Volgende »
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
        1
* Opening Sportaccommodatie SFDOpening Sportaccommodatie SFD

Tijd: 16:00


2
3
4
5
6
7
8
9
* Ald papier (TTV)Ald papier (TTV)

Tijd: 10:00


10
11
12
13
* Jiergearkomste IisklubJiergearkomste Iisklub

Tijd: 20:00

Jiergearkomste Iisklub Ït Spieltsje"yn it hokje op é iisbaan.

14
15
16
17
18
19
20
21
* Kerstfeest SWS TwaspanKerstfeest SWS Twaspan

Tijd: 17:00

Donderdag 21 december gaan de kinderen het kerstfeest beleven tijdens een kerstwandeling door het dorp. Ouders en belangstellenden kunnen dit kerstfeest meebeleven. Verzamelen op het schoolplein.

22
* Klaverjassen kantine SF DeinumKlaverjassen kantine SF Deinum

Tijd: 20:00


23
24
25
26
27
28
29
30
31