Deinum

Foto’s 2014

Zaterdag 22 november 2014 vierde het Mingd Koar Deinum met een jubileum uitvoering in de St. Jan te Deinum haar 75-jarig bestaan.

Lytse ympressie fan de Himmelsneon. Freed binne de skoallebern al oan it himmeljen west

Twa ienakters: - Mei sturt en earen - Daan & Dores en Dik & Debbie en in seleksje út de Nocht en Wille-foarstelling "Fiif foar tolven"