Deinum

Aldeleane

Deze niet echt opvallende ‘straat’ is dan ook meer een ‘leane’ dan een druk bewoonde woonomgeving. Het is er meestentijds wel druk, maar dat heeft meer te maken met het Loonbedrijf van de familie Wassenaar die aan de ‘leane’ ligt en zodoende veel agrarisch verkeer trekt. De leane is van oudsher een kerkpad, maar heeft waarschijnlijk ook gediend voor ‘verkeer’ naar de landerijen tussen Deinum en Blessum. Dit is waarschijnlijk omdat de Aldeleane, wat na de spoorweg overgang een smal fietspad is, doorloopt tot ‘Kardahûs, de boerderij van de familie Steensma.