Deinum

De Eker

Een ‘eker’ is het gebied in een land tussen greppel en greppel. Greppels werden en worden gemaakt om het weiland af te wateren.  Voor het werken op het weiland was het aantal afgemaakte ekers een maatstaf om