Deinum

Mennerdahôf

De Mennerdahôf ontleent zijn naam aan de state ‘Mennerda’ die in de omgeving van Deinum heeft gestaan. De oorsprong van de state is te vinden op kaarten van eind 17e eeuw.