Deinum

Pypsterhôf

Vanaf de ijsbaan, waar vroeger Feytsmastate stond, was een pijp onder de weg door die het water van de sloot (Slotgracht?) afwaterde naar de opvaart van deze boerderij. Mogelijk stonden hier ook fruitbomen, wat vaak voorkwam bij boeren erven. De eerste huizen tegen over de Gymzaal kregen dan ook de naam Pypsterhôf, daar waar eerder een pijp lag en een hof (fruitbomen) was. De huizen die in dit plan later gebouwd werden kregen ook de naam Pypsterhôf.

Waar nu de Pypsterhôf ligt, was vroeger het buitengebied van Deinum. Hier was het ook lager en graasden er koeien die aan de boerderij toebehoorden, die op de plaats stond waar de familie van Middelaar nu woont. Deze boerderij had een vrij grote sloot die helemaal door liep tot aan waar nu de gymzaal is.