Deinum

Sint Janswei

De naam van deze weg komt van de Sint Janskerk, genoemd naar Johannes de Doper.
Johannes doopte Jezus in de rivier de Jordaan. Er is in de kerk een afbeelding te vinden van dit bijbelverhaal.

De dag van ‘Sint Johannes’ is 24 juni, vroeger zou er op deze dag een prossessietocht over de Sint Janswei gegaan zijn. Ook rond deze datum groeit het Sint Janskruid, wat een homeopathische werking heeft tegen neerslachtigheid.

Deinum kent geen straat met de naam ‘buorren’, maar als de Deinumers ‘in rûntsje om ‘e buorren’ doen, wordt hier vaak de Sint Janswei mee bedoeld omdat deze zo mooi in een rondje om de kerk ligt.