Deinum

Sjouke de Zeestrjitte

Sjouke de Zee was rond 1900 als kaasmaker op de Deinumer fabriek, een bekende (literaire) Fries. De bekendheid verwierf hij door zijn artikelen in het Friese blad ‘Sljucht en Rjucht’. Bovendien had Sjouke een belangrijke rol in de ‘omslag’ van het Nederlands naar het Fries bij toneelvereniging ‘It Klaverblêd’.

Sjouke de Zee is op deze foto de man in het midden in het zwart, staande voor zijn huis aan de Sint Janswei aan de noordkant van het dorp.