Deinum

Trekwei

De trekwei was vroeger het jaagpad om de boten in de ‘Harlinger trekvaart’ te trekken. De ‘Hârnzerfeart’ werd voor de oorlog bij Deinum omgelegd, de klus werd echter voltooid na de oorlog, de vaarroute van Harlingen naar Leeuwarden ging niet meer via Ritsumazijl maar via een nieuwe zuidelijkere verbinding. Het werd toen ook om gedoopt in ‘Van Harinxma kanaal’.

Uitzicht op Deinum vanaf de Trekwei