Deinum

Redactiestatuut

Redactiestatuut

 1. Voor de gehele site is de redactie verantwoordelijk voor actualisatie, navigatiestructuur, overzichtelijkheid, stijl- en inhoud. 
 2. De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en educatief karakter. Er is geen effect- of sensatiebejag.  De aangeboden informatie is afkomstig van bronnen als: publicaties dagbladen, beroepsorganisaties, informatieverstrekkers, bewoners Deinum e.o.
 3. De aangeboden informatie moet aansluiten bij de belevingswereld van de (potentiële) bezoeker van de site. 
 4. De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing mogen gerealiseerd worden voor zover ze niet in strijd zijn met onafhankelijkheid van de redactie, privacy van de bezoeker of andere doelstellingen. 
 5. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties op de website. 

Aansprakelijkheid

De redactie van Deinumdorp.nl doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Deinumdorp.nl.

De informatie op Deinumdorp.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

Het gebruik van informatie op Deinumdorp.nl en eventuele beslissingen, die je op basis van die informatie neemt, is voor eigen verantwoordelijkheid. De advertentie-exploitatie door middel van banners op deze website wordt verzorgd door de redactie van Deinumdorp.nl

Gebruik van cookies

Deinumdorp.nl gebruikt op deze website cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers.  Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om iemand persoonlijk te identificeren. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen.

Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken dien je in je browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien je de cookies accepteert zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Sponsorcode

 • Informatie weergegeven op de website van Deinum (Deinumdorp.nl) is geproduceerd door en/of onder eindverantwoordelijkheid van de redactie, tenzij duidelijk en herkenbaar anders aangegeven op de desbetreffende pagina.
 • De redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd in het redactiestatuut, waarin wordt vastgelegd dat de redactie geheel onafhankelijk van enige commerciële invloed opereert en eindredactie voert.
 • Om de productie en de redactionele inhoud van de website Deinum (Deinumdorp.nl) te kunnen financieren accepteert de redactie bijdragen van sponsors en adverteerders.
 • Aan sponsors wordt de mogelijkheid geboden zich te profileren bij of te identificeren met bepaalde onderwerpen die aansluiten bij hun interesse. Dit gebeurt door duidelijke herkenbare uitingen als buttons, banners of de tekst: “mede mogelijk gemaakt door” die geplaatst worden bij desbetreffende onderwerpen of redactionele inhoud. Wanneer de sponsor geen behoefte heeft aan naamsvermelding wordt volstaan met de vermelding “sponsored” op een pagina, die verwijst naar deze sponsorcode.
 • De vermelding van een sponsor bij een bepaald redactioneel onderdeel of onderwerp betekent nooit dat de sponsor de afzender is van de redactionele inhoud of een beslissende invloed heeft gehad op de inhoud (zie artikel 1). Hoogstens kan de sponsor zijn geraadpleegd door de redactie als bron voor het redactionele onderdeel of onderwerp.
 • De redactie zal zo nu en dan bij het produceren van redactionele inhoud bronmaterialen betrekken van derden, waarbij het kan voorkomen dat gebruikt wordt gemaakt van bronmaterialen van sponsors. Ook in deze gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij een onafhankelijk opererende redactie, en worden de bronmaterialen pas gebruikt door de redactie na toetsing op bruikbaarheid en relevantie voor de lezer.
 • Het kan voorkomen dat Deinumdorp op haar website informatie weergeeft die rechtstreeks en ongewijzigd wordt overgenomen van sponsors of adverteerders, zonder dat de redactie hier eindverantwoordelijkheid voor draagt. In voorkomende gevallen is niet de redactie maar de sponsor afzender en zal deze informatie altijd duidelijk en herkenbaar worden geïdentificeerd als “advertorial” bovenaan de pagina.

 

Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van Deinumdorp.nl (redactie@deinumdorp.nl)           © 2000 – 2017