Deinum

Korfbalvereniging Troch de Koer

Korfbalvereniging Troch de Koer
Naam : Korfbalvereniging Troch de Koer
Voorzitter : Jitsche van der Meer
Secretaris : Jitsche van der Meer
Penningmeester: Sita Jansma
Leden : Bestuurslid, Notulist, Sponsorcomm.
Pytsje Feikjen Pasma

Bestuurslid, Koerier
Willy Tamminga

Bestuurslid, Materialen
Richard Olijnsma

Bestuurslid, Technische comm.
Hans Roelof Terpstra

Bestuurslid
Age de Vries

E-mail : tdk.deinum@knkv.net
Website : www.tdkdeinum.nl