Deinum

Sport en Spel

Naam: Sport en Spel
Voorzitter: Jan Drees
Secretaris: Reny Menage
Penningmeester: Durk Schakel
Leden: Ingrid Stinstra
Koosje Kuiphof
Jan Willem Overal
E-mail : secretariaat@sportenspeldeinum.nl
Website : www.sportenspeldeinum.nl
De lesuren van de afdelingen zijn:

Volleybal op maandag:

jeugd 18.45 – 19.30 uur
dames I / heren 19.30 – 20.30 uur
dames II 20.30 – 21.30 uur

Gymnastiek op dinsdag :

3 tot 5 jaar 16.30 – 17.15 uur *

5 – 7 jaar 17.15 – 18.00 uur *

7 jaar en ouder 18.00 – 18.45 uur *

dames 19.00 – 20.00 uur

(* leeftijden zijn afhankelijk van het niveau)

Streetdance op woensdag:

jeugd I 15.30 – 16.15 uur
jeugd II 16.15 – 17.00 uur
jeugd III 17.00 – 17.45 uur
jeugd IV 17.45 – 18.30 uur
jeugd V 18.30 – 19.15 uur
jazzdance 19.45 – 20.45 uur

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met één van de bestuursleden of bekijk onze website : www.sportenspeldeinum.nl.

Bestuur:
Jan Drees (Voorzitter en contactpersoon jazzdance))
de Seine 9
9033 XV Deinum
tel: 058-2541201

Reny Menage (Secretaris)

Sint Janswei 17

9033 WP DEINUM

tel. 058-2542441

 

Durk Schakel (Penningmeester)
It Bûthús 7
8941 AP Leeuwarden
tel: 058-2894140

 

Ingrid Stinsta (ledenadministratie)
De Gersdroegerij 10
9033 XR Deinum
tel: 058-2541927

Koosje Kuiphof (Contactpersoon streetdance)
De Eker 1 9033 XW Deinum tel: 058- 2541685

 

Jan Willem Overal (Contactpersoon gymastiek)
It Holt 8 9033 WM Deinum tel: 058-7078181