Deinum

Squadra Deinum

Naam: Squadra Deinum
Voorzitter: Durk Blauw
Secretaris: Ytzen Kuiphof
Penningmeester: Tsjerk Buma
Leden: Paul Kuiphof,
Corina Stok,
Peter van Dijk,
Bartle Postma,
Janneke Buma,
Bate Kleiterp,
Sjoerd Stok,
Jaap Okkema,
Appie Baarda,
Gerard de Groot,
Henk Postma, Jan
Sjoerd Herder,
Marcel Bakker,
Marcel Stinstra
E-mail : Deblauws@kpnmail.nl
Website : www.squadra-deinum.nl
 Dit is de site van de fietsploeg uit Deinum.Het gaat hier om dat deel van de fietsers uit Deinum en Boksum welk een buitenland programma rijden.