Werkzaamheden m.b.t. noordelijk deel Haak om Leeuwarden

maandag 19 maart 2012

Hierbij een artikel over de werkzaamheden m.b.t. de Haak om Leeuwarden.

De Haak om Leeuwarden

Leeuwarden wordt beter bereikbaar. Dat is goed voor de hoofdstad van Fryslân en goed voor de regio. En dat past in de verbetering van het landelijke wegennet. De provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en Rijkswaterstaat zetten zich hiervoor gezamenlijk in. Dit gebeurt onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan. Een groot en meerjarig infra-programma met ongeveer 40 projecten. Een van die projecten is de Haak om Leeuwarden.

De Haak om Leeuwarden is de nieuwe rijksweg aan de zuidwestkant van Leeuwarden. De weg vormt de verbinding tussen de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Het gedeelte tussen Marsum en de Hendrik Algrawei, inclusief de Noordwestelijk en Westelijke Invalsweg worden door de provincie Fryslân gerealiseerd. Het gedeelte tussen de Hendrik Algrawei en Hemriksein/Wirdum wordt gerealiseerd door Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden aan het zuidelijk deel zijn inmiddels gestart, maar wat is de stand van zaken met betrekking tot het noordelijk deel? Het noordelijk deel is verdeeld in meerdere onderdelen (contracten) die apart worden aanbesteed en uitgevoerd.

Projectmanager Willem de Jonge, provincie Fryslân: ‘De aanbesteding voor contract Haak Midden (realisatie van de aansluiting van de Haak op de Westelijke Invalsweg) nadert de eindfase. De afgelopen periode is er, onder leiding van ProRail, een intensief aanbestedingstraject met gegadigden doorlopen. Op dinsdag 21 februari heeft de aanbesteding plaatsgevonden en de definitieve gunning vindt naar verwachting eind maart plaats. De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden nog voor de zomer starten. De aanbesteding van het contract Aquaduct Rijksweg 31 (aquaduct in de Haak om Leeuwarden) is ook gestart. Het contract is vrijgegeven aan de gegadigden. De aanbesteding is begin mei gepland. De verwachting is dat de aannemer na de bouwvak start met de eerste (voorbereidende) werkzaamheden. De contractvoorbereiding van het noordelijke deel van de Haak en de Noordwestelijke invalsweg is nog volop bezig. Doel is om in september de aanbestedingsprocedure te starten

http://www.vrij-baan.nl en http://www.rijkswaterstaat.nl/haakomleeuwarden

De Jonge: ‘De verschillende planningen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd zodat de hele Haak om Leeuwarden eind 2014 in gebruik genomen kan worden. Maar voordat het zover is moet er nog heel veel gebeuren. Omdat er op veel plekken in en rond de stad gewerkt wordt, worden de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd. Daarbij is de insteek om de hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Helemaal zonder hinder zal helaas niet lukken. Maar door goed en vooral tijdig over werkzaamheden te communiceren, denken we de overlast flink te beperken.’

Als de verschillende aannemers bekend zijn en hun werkplanningen zijn vastgesteld, worden de geplande werkzaamheden toegelicht tijdens informatieavonden.