Deinum

Nieuws

Verslag COVM vliegbasis Leeuwarden

mei 2, 2016 Nieuws Reacties uitgeschakeld voor Verslag COVM vliegbasis Leeuwarden

Verslag COVM vliegbasis Leeuwarden 25 april ‘16

Op 25 april werd de 48e vergadering van de COVM gehouden. Hieronder de belangrijkste onderwerpen.
Klachten 2015 historisch laag
In 2015 werden 86 klachten ingediend over het geluid van de vliegtuigen.

Niet eerder sinds het bestaan van de COVM (1993) was dit zo laag. De afgelopen jaren lag dit gemiddeld rond de 250 klachten. De reden van dit relatief lage aantal klachten was dat er door o.a. de internationale inzet aanzienlijk minder is gevlogen dan gemiddeld gebeurd is. Daarom moeten hier ook niet te grote conclusies aan verbonden worden. Het zou prachtig zijn om dit lage aantal klachten te handhaven in de komende jaren. Omwonende vertegenwoordiger Geert Verf nodigde de basiscommandant uit om zich hiervoor in te zetten.
Komend jaar zal er aanzienlijk meer gevlogen worden
De basiscommandant Kolonel Denny Traas temperde direct te grote hoop. Het komend jaar/twee jaren zal er een intensief programma gevlogen gaan worden. Naast de Frisian Flag zullen de belevingsvluchten van de F-35 en de open dagen van 10 en 11 juni voor extra geluidshinder zorgen. Maar de grootste vermeerdering komt door de terugkomst van de piloten die op 1 juli terugkeren uit het Midden Oosten. Deze zullen een herstel-trainingsperiode krijgen. Deze zal duren tot eind ‘17/begin ’18. Dat betekent dat er geen missies met ca. vier toestellen gevlogen zullen gaan worden, maar met ca. zes. Een vermeerdering dus met 50%.
Frisian Flag
De basiscommandant liet weten dat er een zeer goede oefening gedraaid is tijdens de Frisian Flag. Hij zei zich te realiseren dat deze oefening voor extra geluidshinder gezorgd heeft. Geert Verf zei deze oefening een maat te groot te vinden voor de regio. Tijdens de oefening is twee keer het geluid tijdens de starts gemeten. Hieruit bleek dat de geluidsniveaus duidelijk hoger lagen dan normaal. Gemiddeld rond de 114 decibel (dBA). Er werd zelfs een geluidspiek van 122 decibel gemeten tijdens de start. Opvallend was dat de uitschieters vaak te herleiden waren tot tv’s vliegprocedures, bijvoorbeeld het lang aanhouden van de naverbrander of het steil klimmen boven de bebouwing, waardoor het geluid lange tijd op een punt gericht is. Hij pleitte er daarom voor om tijdens de oefening vaker visuele waarnemingen te laten plaatsvinden door het hoofd vliegdienst. Afwijkingen zouden gevolgen moeten hebben voor betrokken piloten, variërend van een waarschuwing tot een tijdelijk vliegverbod. Eerder heeft een basiscommandant dit gedaan. Alleen op deze wijze is te zorgen dat Frisian Flag niet een wig drijft tussen het goede nabuurschap van de vliegbasis en de omliggende dorpen. Denny Traas beloofde dit mee te nemen in de evaluatie en toekomstige planning zonder inhoudelijk iets toe te zeggen. Wel gaf hij aan dat ook hij had ingegrepen tijdens deze Frisian Flag door een piloot te sanctioneren die zich niet aan de procedures hield in het oefengebied boven de Noordzee.
Presentatievluchten JSF en informatieavonden
Anton den Drijver, adviseur van de stuurgroep motie Eijsink, gaf uitleg over de belevingsvluchten van de JSF die in de week van 23 mei gehouden zullen gaan worden. In een apart artikel op deze website is wordt hier verder op ingegaan. Informatie over deze belevingsvluchten wordt gegeven op dinsdag 17 mei in Leeuwarden, woensdag 18 mei in Marsum (Nij Franjum) en donderdag 19 mei in Koarnjum (dorpshuis de Bining). Tijdens de belevingsvluchten van de JSF zal een F-16 hetzelfde patroon vliegen zodat het geluid van beide toestellen goed met elkaar vergeleken kan worden. Ook zal er op een vijftal punten geluidsmetingen verricht worden door het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium (NLR).
Opgave voor enquête gevraagd. Hoe beleeft u het geluid van de JSF?
Direct na de belevingsvluchten kunnen omwonenden via een enquête aangeven door het beantwoorden van een aantal korte vragen hoe ze het geluid ervaren hebben. Bij voorkeur digitaal vanwege de snelle verwerkingsmogelijkheid. Aanmelden kan zoals eerder gemeld op de site www.belevingsvluchten.nl. Mocht u liever via een papieren enquête uw mening geven dan kan dat ook. U kunt uw naam en adres laten weten bij onderstaande contactpersonen. U krijgt dan een enquête thuisbezorgd.
Adressen en telefoonnummers:
Gerard Veldman David van Goirlestrjitte 23 9056PR Koarnjum Tel 058-2572428
Geert Verf Binnenbuorren 4 9034 GN Marsum Tel 058-2541802
Shira Tigchelaar-Pelser Rypsterdyk 45 9034 XA Marsum Tel 058-2542321

Onderzoek uitstoot Fijnstof
Een mogelijk onderzoek naar uitstoot van fijnstof komt steeds nadrukkelijker op de agenda te staan. Eerdere onderzoeken rondom vliegbasis Leeuwarden (TNO 1999) en Eindhoven (met veel meer vliegbewegingen) wezen uit dat dit binnen de normen bleef. Maar recente informatie wijzen op de schadelijke gevolgen. Het ultra fijnstof zou nog schadelijker (kunnen) zijn voor de Volksgezondheid. De tv documentaire “Geen vuiltje aan de lucht” van Zembla besteedde hier onlangs aandacht aan. Zie: http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/06-04-2016
Sietske Inberg omwonende uit Leeuwarden vroeg via een brief en inspraakreactie hier nadrukkelijk aandacht voor. Lt. Kolonel Peter Hardenbol van Defensie liet tijdens de COVM vergadering weten dat een Milieu Effect Rapportage (MER) voor de vliegbasis Leeuwarden niet nodig is, maar dat de luchtkwaliteit wel degelijk onderwerp van gesprek is. Defensie en gemeente Leeuwarden zijn onlangs naar het RIVM geweest. Ook heeft staatsecretaris Dijksma laten weten dat er rondom Schiphol geen sprake is van een hoger sterftecijfer. Wel vindt er onderzoek plaats m.b.t. (ultra) fijnstof rondom Schiphol. Het zou goed zijn om aan te sluiten bij ditt onderzoek ingesteld door de staatssecretaris. Dit onderzoek moet in 2020 klaar zijn. Hardenbol stelde voor om een werkgroepje te formeren die zich bezig gaat houden met de vragen: “Wat is er al aan informatie en wat willen we aan informatie”? Tijdens de open dagen wil Defensie een meting laten doen. Mogelijk is dit een begin van een permanent meetnet naar de luchtkwaliteit. Peter Hardenbol liet weten dat Defensie het Ministerie van I en M heeft gevraagd of de milieuvergunning van de vliegbasis nog voldoende dekkend is voor de huidige situatie. Daar is nog geen antwoord op. In 2018 komt er een nieuwe omgevingswet die o.a. als doel heeft om de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen. Peter Hardenbol deed voorts het aanbod om individueel bij de leden van het COVM langs te komen om informatie te geven als er onzekerheid is of vragen leven.

Verschillende COVM leden gaven aan blij te zijn met de opening die Defensie bood om zowel over de milieuvergunning als over het onderzoek naar (ultra) fijnstof meer duidelijkheid te krijgen. Onderwerpen die de komende jaren zeker meer aandacht zullen krijgen.

Meer informatie over de COVM Leeuwarden kunt u lezen op: http://www.fryslan.frl/covm


0 comments

Comments are closed.