dinsdag 29 september 2020

Verkoop JUBILEUMFOTOBOEK Wurkgroep DEINUM DOE EN NO

Aan de inwoners van Deinum, It Holt en Ritsumazijl.
Op woensdag 7 oktober 2020 zullen wij tussen 18.00 en 20.00 uur ons fotoboek in een huis-aan-huis aktie bij u aanbieden.

Dit vraagt in verband met het heersende Corona-virus een wat andere aanpak dan wij in de voorgaande jaren met de verkoop van onze boeken en kalenders gewend waren.
Het RIVM heeft aangegeven dat het aan de deur verkopen, colporteren of collecteren is toegestaan, maar wel met de nodige voorzichtigheid.
Daarom vragen wij u dringend, als u één of meerdere boek(en) van de verkoper afneemt, het verschuldigde bedrag van € 15,00 per boek gepast in een envelop klaar te leggen, zodat de ruil zo kort mogelijk hoeft te duren.
Ook bieden wij u de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag via uw bankrekening zo spoedig mogelijk over te maken op onze IBAN-rekening. De benodigde gegevens ontvangt u in dat geval van onze verkoper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inhoud van het fotoboek in A4 formaat
Het boek telt 112 pagina’s met een 17-tal hoofdstukjes met een korte tekst en vooral foto’s met onderschriften. Twee van de in totaal zeven katerns zijn in kleur gedrukt (een katern telt 16 pagina’s).


De onderwerpen zijn:
1. Skoallegebouwen                  7. Meielkoar op ‘e foto        13. De Deinumerdyk yn 1957
2. Hoareka                                8. De bou fan de nije sipel  14. Samar wat aardige printsjes
3. Nei de oare kant fan ‘e feart 9. Sportakkomodaasjes       15. Skoallefoto’s
4. In twadde klok yn ‘e toer     10.De Eendracht 100 jier      16. Feesten en Optochten
5. Deinum út ‘e loft                  11.Werynrjochting                 17. Ritsumasyl
6. De oanlis fan ‘e Heak          12.Ofbraak en nijbou oan de Sportleane

Wij hebben dit fotoboek in goede samenwerking met veel genoegen samengesteld en daarmee weer een stuk historie van ons woongebied vastgelegd, met de bedoeling u hiervan mee te laten genieten.
Wij hebben ongeveer 370 boeken in de verkoop en OP = OP!!!!


Wurkgroep Deinum Doe en No
Douwe Gerbens, Jappie Weiland, Rinze Visser, Acronius Hettinga, Chris Bruinsma en Bouwe Hessels