De terp

De terp ligt op een kwelderrug, west van de voormailige Middelzee. Hij stamt van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling

De kerk en een deel van de bebouwing staan op de terprestanten. De grootste hoogte ligt op ongeveer 5.5m+NAP. Ondank de forse afgravingen in het westelijke deel is een belangrijk deel bewaard gebleven.

Meer over de terp van Deinum

De terp voor de afgravingen

Aanzicht zuid westen omstreeks 1900

Aanzicht zuid westen omstreeks 1900

De terp na de afgravingen