Uitvaartvereniging “De Eendracht”

De uitvaartvereniging “De Eendracht” is opgericht op 23 februari 1914. De vereniging had als doel om door onderlinge samenwerking te bevorderen dat het stoffelijk overschot van de mens geen voorwerp van winstbejag wordt.

Logo uitvaartvereniging

Die onderlinge samenwerking kwam voort uit tradities die hun oorsprong vonden in de manier waarop mensen met elkaar samenleefden.

Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde burenplicht. Vroeger speelde die een grote rol in de samenleving. Hulp aan elkaar geven bij geboorten, ziekte, oogst werkzaamheden en overlijden en begraven.

Verschil van inzicht en verandering van de samenleving had tot gevolg dat de burenplicht langzaamaan verdween. Om dit probleem het hoofd te bieden gingen burgers het principe “met elkaar, voor elkaar” hét kenmerk van burenplicht, een nieuwe vormgeven. Ook Deinum ging hierin mee. Op 23 februari 1914 werd de begrafenisvereniging “De Eendracht” opgericht.

Tot op de dag van vandaag staan de mensen van uitvaartvereniging “De Eendracht” Deinum klaar om met respect en eerbied de tradities met betrekking tot de samenleving voort te zetten.

De uitvaartvereniging heeft 491 leden met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar (2019).

De diensten van de uitvaartverzorger

De uitvaartvereniging “De Eendracht” te Deinum werkt met een zelfstandig uitvaartbedrijf. Wat mogen wij van hen verwachten:

De uitvaartverzorger

 • Is dag en nacht bereikbaar.
 • Bezoekt zo snel mogelijk de nabestaanden.
 • Zorgt ervoor dat de overledene wordt afgelegd (thuis).
 • Regelt de kist.
 • Regelt de opbaring (thuis of in een aula).
 • Let op de conditie van de overledene tijdens de opbaring en neemt zo nodig maatregelen.
 • Regelt de rouwkaarten.
 • Regelt de verzending van de rouwkaarten.
 • Regelt de advertenties.
 • Doet aangifte van het overlijden bij de gemeente.
 • Adviseert de nabestaanden met betrekking tot eventuele uitvaartverzekering.
 • Regelt de rouwauto en het rouwvervoer.
 • Regelt de dragers.
 • Regelt de locatie van de uitvaart.
 • Maakt afspraken voor de uitvoering van de uitvaart (grafdelven, crematie, predikant, organist, muziek, bloemen, catering).
 • Staat open voor je vragen en helpt je waar mogelijk in de tijd van opbaring tot en met de uitvaart.

Wat zijn de kosten van de uitvaartverzorger

 • Kosten van aanneming, regeling en uitvoering van de uitvaart.
 • Afleggen en het kisten van de overledene
 • een rouwauto voor overbrengen
 • een grafmarkeerder met naam, geboorte- en overlijdensdatum
 • een indicatiesteentje met registratieformulier
 • een uittreksel van de overlijdensakte van de burgerlijke stand
 • een losbladig condoleantieregister
 • telefoon-, porto-, mail- en administratiekosten
 • afdracht BGNU (Branchever. Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen)

Wat zijn de overige kosten

 • uitvaartkist
 • rouwdrukwerk
 • bloemen
 • een losbladig condoleantieregister
 • een overlijdensbericht in de krant
 • grafdelven
 • dragers
 • huur kerk – orgelspel – klokluiden
 • huur Ons Huis
 • catering
 • kosten crematorium

Uitvaart de Eendracht heeft als uitvaartleider Faber uitvaartzorg gecontracteerd, dit betekent dat u bij een overlijden contact opneemt met Faber uitvaartzorg.

Het adres is Faber uitvaartzorg  Walperterwei 39  8731CD Wommels  tel. 0515 331726 (24 uur bereikbaar) – email: info@faberuitvaartzorg.nl

Zij kunnen u adviseren en regelen alle zaken bij het overlijden. U bent natuurlijk altijd vrij om een aantal zaken zelf te regelen, Faber kan u hierin adviseren. Faber zal een nota opstellen van de kosten en stuurt deze naar nabestaanden. De uitvaart krijgt een kopie van deze nota. De tarieven en kosten zullen door de Uitvaartvereniging worden getoetst en worden beoordeeld op redelijke vergoeding en prijsvorming. Dit om de doelstelling van de uitvaartvereniging te waarborgen.

Gelukkig heeft de uitvaartvereniging nog eigen dragers en het grafdichten wordt nog steeds gedaan door eigen mensen, die tegen een kleine vergoeding de oude tradities in stand houden

Met elkaar, voor elkaar

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de leden van de commissie uitvaart  “De Eendracht” of  via email:  uitvaartverenigingeendracht@deinum.nl

De commissie uitvaart “de Eendracht”  bestaat uit de volgende leden

Marijke Heeringa

Ledenadministratie

Johannes de Boer

Penningmeester

Jappie Weiland

Lid commissie