Basisoefening op vliegbasis Leeuwarden

woensdag 21 januari 2009

In de periode van 26 januari tot en met 30 januari aanstaande vindt er op vliegbasis Leeuwarden een basisoefening plaats.
Er wordt gesimuleerd dat een detachement van de vliegbasis met 10 F-16´s en personeel vanuit een crisisgebied in het buitenland opereert.
Deze basisoefening houdt onder andere in dat de militaire vaardigheden van het basispersoneel worden getraind.
Eens in de vier jaar moet de vliegbasis laten zien dat het binnen een korte reactietijd inzetbaar is ten behoeve van een NAVO operatie in een crisisgebied. In 2010 wordt de vliegbasis hierop getoetst, de basisoefening van volgende week is hier een eerste voorbereiding op.

Tijdens de basisoefening wordt er zowel overdag als in de avonduren gevlogen.

Voor eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het gratis landelijke klachtennummer 0800-0226033.