Bericht van de “Lytse Bieb”

dinsdag 26 oktober 2010

Lytse Bieb, al in veel plaatsen aanwezig. In NoordWest Fryslân zijn 16 Lytse Biebs.
Een Lytse Bieb is een bibliotheekservicepunt: een kleine bibliotheek, gevestigd in een basisschool, dorpshuis of zorgcentrum voor zowel de jonge als volwassen inwoners van kleine dorpskernen. Met de komst van een Lytse Bieb blijft een belangrijke voorziening in het dorp behouden, zo wordt de leefbaarheid op het platteland vergroot.
De Lytse Bieb richt zich met name op kinderen en minder mobiele volwassenen die niet gemakkelijk naar een bibliotheekvestiging in een andere plaats kunnen gaan. De collectie is hier op afgestemd. Naast een groot aantal kinderboeken is er ook een collectie voor volwassenen. De collectie wisselt regelmatig, zodat er vaak iets nieuws te vinden is.
Materialen die niet aanwezig zijn, kunnen via de website of de medewerker worden besteld. De medewerker neemt wekelijks de bestellingen mee.
Eenmaal per week is een medewerker van de bibliotheek aanwezig om te helpen en vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn de meeste Lytse Biebs een aantal uren per week geopend door vrijwilligers, er is op dat moment geen bibliotheekmedewerker aanwezig. De materialen kunnen dan geleend worden door middel van zelfbediening. Op deze manier probeert de Lytse Bieb zoveel mogelijk openingsuren te realiseren.
Er zijn Lytse Biebs in: Achlum, Beetgumermolen, Boksum, Deinum, Dongjum, Marssum, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oude Bildtzijl, Ried, Sexbierum, Sint Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie en West-Terschelling. Meer informatie, adressen en openingstijden is te vinden op www.lytsebieb.nl.