Bezoek B&W aan Deinum

zondag 15 april 2007

Dinsdag 31 maart was B&W op bezoek bij dorpsbelang “de Eendracht”.

Doarpsbelang

Wat kwam er zoal aan de orde:
· De slechte staat van het groen (al wordt daar nu hard aan gewerkt) en stoepen en straten.
· De speeltuinplannen
· De staat van de ijsbaan en dat het jammer is dat er in de zomer geen gebruik van gemaakt kan worden. Dit willen we graag anders
· Problematiek buiten sport. We zagen er graag nog een veld bij. Ook de kleed accomodatie is erg krap. (is echter aan de verenigingen om iets aan te doen)
· Discussie verkeershinder als straks het Noord-Westtangent eerder dan de Haak klaar is. We verwachten dan nog meer verkeer, waardoor we ’s morgens moeilijk de weg op komen en ’s avonds is Deinum moeilijk te bereiken (het werk aan het N.West tangent ligt op het moment stil)
· Nogmaals de takomstfisy aangekaart.