Eerste paal tien nieuwbouwwoningen Deinum

dinsdag 20 juli 2021

Het was zo ver, de eerste paal ging de grond in. Komend najaar verrijzen tien kadewoningen aan de nieuwe haven in Deinum. Na een intensief voortraject kunnen de woningen alsnog worden gerealiseerd. Een flinke opsteker voor het dorp!

De ontwikkeling van de tien woningen is een samenwerking van Gemeente Waadhoeke, Bügel Hajema Adviseurs, Bouwbedrijf Bruinsma, Penta Architecten en Doarpsbelang Deinum. Bouwbedrijf Bruinsma is kartrekker in dit project. Het bedrijf treedt op als projectontwikkelaar en realiseert de bouw.

Penta Architecten heeft een prachtig fris ontwerp geleverd. Alle betrokken partijen waren direct enthousiast. Doarpsbelang is ook erg gelukkig met het ontwerp; het sluit heel mooi aan bij de nieuwbouw die in de afgelopen jaren in het plangebied is gerealiseerd. Er is gekozen voor de bouw van tien unieke panden, met een gebruiksoppervlak van 90 m2 en 154 m2. Zeer energiezuinig, onderhoudsarm en met oog op de toekomst gebouwd. Zo zijn er mogelijkheden tot het creëren van extra ruimte met een dakkapel en/of het realiseren van slaap- en douchegelegenheid op de begane grond.

In de afgelopen jaren ontstond in Deinum een groeiende vraag naar starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Daarom heeft Doarpsbelang zich er specifiek voor ingezet om deze woningtypen te ontwikkelen voor Deinumers en geïnteresseerden uit de omliggende dorpen. De bouw van de kadewoningen vormt de afsluiting van de bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan langs het Van Harinxmakanaal.

Door middel van een interessepeiling is een lijst met geïnteresseerden samengesteld. Al snel bleek de interesse groter dan het aantal woningen dat kon worden gebouwd. De lijst met geïnteresseerden is de basis geweest voor de hernieuwde afstemming met de gemeente en het vlottrekken van de ontwikkeling van de woningen. Gemeente Waadhoeke heeft uiteindelijk alle medewerking verleend om het plan tot een succes te maken. In het begin van dit jaar zijn alle tien woningen verloot. Inmiddels zijn alle woningen verkocht.

De eerste paal ging de grond in op vrijdag 16 juli. Vanwege corona konden helaas alleen direct betrokkenen voor het feestelijke moment worden uitgenodigd. Bouwbedrijf Bruinsma verwacht de eerste woningen rond de jaarwisseling te kunnen opleveren. Dat zou een prachtig begin van het nieuwe jaar betekenen voor de bewoners.

Vanaf het voorjaar van 2022 kan het hele dorp meegenieten van deze prachtige plek bij de nieuwe haven. Benieuwd naar meer informatie over dit project, bezoek dan www.wonenindeinum.nl.

Zie voor de foto’s ==> Eerste paal nieuwbouwwoningen Deinum