Afscheid gemeente Menameradiel

dinsdag 21 maart 2017

Beste mevrouw, meneer,

Op 1 januari 2018 gaat Menameradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Een memorabel feit als u zich bedenkt dat Menameradiel al in de tweede helft van de 14de eeuw voor het eerst werd genoemd. Een gebied met een rijke geschiedenis van mooie dorpen aan de vroegere Middelzee met prachtige bebouwing.

Het gemeentebestuur wil graag samen met alle inwoners van Menameradiel in 2017 feestelijk afscheid nemen van onze gemeente.

Een jaar waarop de bewoners van Menameradiel met veel plezier kunnen terugkijken. Dat doen we door een aantal evenementen te organiseren of mede mogelijk te maken: een muzikaal afscheid, tentoonstellingen over de geschiedenis van onze gemeente, een theaterspektakel en wandeltochten. Ook gaan we op zoek naar de verhalen van Menameradiel. Om ze vast te leggen en om ze door te geven aan de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gaat om Us Jier, in 2017.

Op donderdag 6 april nodigen wij u uit voor de officiële aftrap van Us Jier. Tijdens deze middag wordt tegelijkertijd de tentoonstelling ‘500 jaar bestuur in Menameradiel’ geopend. Wij nodigen u van harte uit om bij deze aftrap en opening aanwezig te zijn.

De opening vindt plaats van 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur in de hal van het gemeentekantoor in Menaam aan de Dyksterbuorren 16.

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw komst voor 31 maart kenbaar te maken? Dat kan per e-mail via communicatie@menameradiel.nl.

Wij hopen u te mogen begroetten op 6 april!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Menameradiel