Gevaarlijke zwemlocatie bij de Deinumer Feart

vrijdag 8 juni 2018

Met de komst van de Deinumer Feart is er onder anderen langs de route om de sportvelden een gevaarlijke situatie ontstaan, zodat deze plek niet als zwemlocatie geschikt is. Bij de aanleg van de Deinumer Feart zijn damwandprofielen geplaatst die niet zichtbaar zijn vanaf de kant. De damwandprofielen zitten ongeveer 10 cm onder het water. Er zijn paaltjes geplaatst om de damwandprofielen te markeren. Dit vooral voor de langsvarende bootjes, om te voorkomen dat ze tegen de damwandprofielen varen.

Voor zwemmers is er een dusdanige situatie ontstaan dat het gevaarlijk is om de Deinumer feart als zwemlocatie te gebruiken. We moeten er niet aan denken dat kinderen in het water willen springen en daarmee op de damwandprofielen terecht komen met alle gevolgen van dien.

Voor de gemeente is het plaatsen van paaltjes voldoende om aan te geven waar de damwandprofielen langslopen. Wij (dorpsbelang) kunnen alleen maar melden dat het zwemmen in de Deinumer Feart dus onder eigen verantwoordelijkheid is. Ook kunnen wij melden dat wij nog steeds bezig zijn met het vinden van een juiste zwemlocatie voor de jeugd.

Dorpsbelang Deinum