Inschrijving ligplaatsen haven Deinum.

maandag 16 juli 2018

De nieuwe haven in Deinum is bijna klaar!

De steigers zijn aangebracht en ontzettend mooi geworden.

Om dit ook zo te houden is er door Dorpsbelang Deinum een overeenkomst gesloten met de gemeente voor het beheer van de haven.

Hierdoor zijn in ieder geval 11 ligplaatsen beschikbaar om te worden verhuurd aan mensen uit het dorp, de rest blijft beschikbaar voor passanten.

De 11 ligplaatsen die beschikbaar zijn zullen per jaar vanaf 1 Oktober verhuurd worden.

Omdat de steigers naast elkaar liggen en 8 meter lang zijn, kunnen hier boten liggen van maximaal 10 meter lang en 3,40 meter breed.

Om in aanmerking te komen voor een vaste ligplaats zijn er een aantal voorwaarden;

De kosten voor de ligplaatsen zijn € 125,- per jaar en zullen per automatisch incasso worden geïncasseerd.

Het havenreglement en een voorbeeld van de huurovereenkomst zijn te bekijken op Deinumdorp.nl of evt. per mail/post op te vragen bij Dorpsbelang.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u zich voor 24 Augustus inschrijven door te mailen naar Dorpsbelang@Deinum.nl of uw aanmelding per post langs te brengen op de Sint Janswei 58.

Alleen aanmeldingen met minimaal de volgende gegevens worden in behandeling genomen.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Afmetingen boot:

Mochten er meer aanmeldingen zijn dan ligplaatsen, dan zal er geloot worden.