Nieuwe straatnamen!!!!

maandag 19 december 2016

thumbnail__20161219_201014

Zoals al aangegeven is de afronding van de gebiedsontwikkeling nabij, komende weken zullen ook de woonvelden klaargemaakt worden voor bebouwing. Zoals het zich nu laat aanzien kunnen de eerste huizen begin zomer gebouwd worden. Heel binnenkort wil de gemeente graag weten welke straatnamen wij als dorp Deinum graag willen gaan gebruiken voor de nieuwbouw wijken. Ideeën hier voor zijn al wel bekend, graag willen wij ook vanuit het dorp reacties en ideeën hierover. Het zal waarschijnlijk gaan om drie hooguit vier nieuwe straatnamen.

Vanuit het Dorpsbelang hebben we een paar ideeën, namelijk:
De Spartaan
Troch de Koer
de Tredde Keats

Andere ideeën zijn altijd welkom!!!