Nieuwsbrief Dorpsbelang de Eendracht, november/december 2019

woensdag 27 november 2019

Interesse starterswoningen / levensloopbestendige woningen

 

In de Klaver Trije van september is een interessepeiling gedaan voor de nieuw te ontwikkelen starterswoningen en levensloopbestendige woningen bij de haven.

18 mensen hebben zich aangemeld. 12 voor de starterswoning en 6 voor de levensloopbestendige woning. Bedankt daarvoor.

Een aantal aanmelders komt niet uit Deinum maar uit de omliggende dorpen. Het idee om de woningen te ontwikkelen is ontstaan uit een behoefte die in Deinum speelt.

We vinden het daarom redelijk om de woningen eerst aan te bieden aan de aanmelders die uit Deinum komen.  

De aanmelding is nu gesloten en de lijst is vastgesteld. De niet-Deinumers blijven op deze lijst staan. We willen eventuele nieuwe geïnteresseerden niet weigeren. Deze mensen komen op een reservelijst.

 

Op 1 november is de uitkomst door de werkgroep voorgelegd aan wethouder Haarsma en twee ambtenaren van de gemeente.

De uitkomst van het gesprek is dat de gemeente de plannen samen met de werkgroep concreet wil maken.

De gemeente en de werkgroep willen toewerken naar 1. een aantal stedenbouwkundige varianten en 2. een globaal programma van eisen.

Dit wordt gedaan in twee tot drie werksessies in november / december.

Als vervolg op de werksessies willen we de mogelijke varianten gaan voorleggen aan het dorp.

Daarna wordt de door het dorp gekozen variant verder uitgewerkt en wordt een aannemer benaderd.

De insteek voor de werksessies is als volgt:

 • 10 woningen
 • Zowel starterswoningen als levensloopbestendige woningen, verdeling nader te bepalen.
 • Starterwoningen met een maximum prijs van €180.000 vrij op naam, inclusief installaties, keuken en sanitair.
 • Levensloopbestendige woningen met een nader te bepalen maximum prijs, inclusief installaties, keuken en sanitair.
 • Mooie plek rondom de haven creëren

Met name de prijs van €180.000 voor de starterswoning is een uitdaging. Maar het is er wel een die graag willen aangaan.

Voor de planning zijn we afhankelijk van de gemeente, maar we verwachten dat we de varianten begin januari kunnen gaan delen met het dorp.

We laten nog weten op welke manier we dat willen gaan doen.

Wordt vervolgd..

 

Inbraakpreventie

De afgelopen tijd is er een toename in het aantal inbraken in de omgeving van Deinum.

Vooral als het buiten langer donker is slaan inbrekers vaker toe.

Je wilt voorkomen dat iemand inbreekt en waardevolle spullen uit je huis steelt. Lees hier hoe je zelf de kans op een woninginbraak kunt verkleinen.

Tips voor in en om je huis

 • Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
 • Sluit altijd je ramen en doe de deur op slot als je (even) het huis uit gaat. Laat ’s avonds een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. Dit kan met tijd- of schemerschakelaars.
 • Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het zicht.
 • Bewaar niet te veel contant geld in huis.
 • Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten als je voor langere tijd weg bent.
 • Word lid van een WhatsApp-groep aanmelden kan bij: wapreventiedeinum@deinum.nl

Via de WhatsApp-groep wissel je gratis informatie uit m.b.t. preventie. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt. Zo help je mee aan een veiliger dorp en kun je inbraken voorkomen.

 

Blauwe Zone / Tút en d’r út bij School

Wij willen iedereen er graag op attenderen dat de blauwe zone / Tút en d’r út strook op de Spoorstrjitte, geen parkeerstrook is voor langer parkeren. Het is de bedoeling dat deze strook echt alleen gebruikt wordt voor het brengen en halen van uw kinderen van school/peuterspeelzaal/kinderopvang.

Tot zover onze Nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur dorpsbelang de Eendracht