OBS Master Camminga maakt deel uit van Onderwijsgroep FIER

zondag 28 september 2008

Afgelopen vrijdagmorgen (26 september 2008) was er op het schoolplein sprake van een klein feestje. Er werd nl. een plaquette op de muur geschroefd waardoor de school nu officieel deel uit maakt van de Onderwijsgroep Fier.

 

Onderwijsgroep FIER is de (werk)naam van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest Fryslân, die sinds 1 januari 2008 in de huidige vorm bestaat. Alle (19) openbare basisscholen van de gemeenten Menaldumadeel, het Bildt, Ferwerderadeel en Leeuwarderadeelwerken hierin samen.