Presentatie 1e schetsen woongebieden in Deinum

woensdag 1 juli 2015

Op 29 juni zijn in de gezellig-volle kantine van Sparta ’59 de eerste schetsen voor de nieuwe woningbouw in Deinum getoond. Het gaat om drie mogelijke invullingen van de drie zogenaamde “woonvelden” zoals die langs het kanaal, op de plek van de huidige sportvelden en de brug en de weg zijn gepland.

Hieronder de presentatie die op 29 juni is gehouden.

presentatie DEINUM 2015-06-29 aangepast

De aanwezige belangstellenden hebben vragen gesteld en op- en aanmerkingen bij deze schetsen gemaakt. Een aantal van hen heeft ook aangegeven voor welke locaties of kavels zij belangstelling hebben.

De gemeente gaat nu bekijken hoe de opmerkingen en suggesties in het ontwerp kunnen worden verwerkt, daarna zal er een vervolgbijeenkomst worden gepland.

Serieuze belangstellenden konden een formulier meenemen waarin hen gevraagd wordt hun specifieke woonwensen kenbaar te maken. Wanneer zij het formulier invullen en naar de gemeente terugsturen worden zij persoonlijk op de hoogte gehouden.

Voor wie niet aanwezig was en toch serieuze belangstelling heeft kan bijgaand het formulier downloaden en invullen.   Inventarisatieformulier definitief

Voor vragen kunt u terecht bij Gerben Rouwenhorst van de gemeente Menameradiel, g.rouwenhorst@menameradiel.nl of 0518 – 45 2906.