Uitnodiging Presentatie status gebiedsontwikkeling

donderdag 13 november 2014

PRESENTATIE STATUS GEBIEDSONTWIKKELING DEINUM PER NOVEMBER 2014
Beste Deinumers,
Op 25 februari 2014 is het prachtige & ambitieuze schetsplan van de gebiedsontwikkeling aan de
oostkant van Deinum (talud) gepresenteerd aan de  inwoners van Deinum.
Na  deze 25ste februari  is achter de schermen druk  gesproken over-  en gerekend aan de uitwerkingen
tot een (bijna) definitieve invulling van de oostkant van Deinum, die onderdeel uitmaken van de
gebiedsontwikkeling tussen Marsum, Ritsumasyl, Deinum en Boksum.
Wij nodigen jullie graag uit voor de presentatie van deze uitwerkingen van het oorspronkelijke
schetsplan van februari 2014 tot de beoogde invulling van het gebied Deinum Oost  richting eindfase.