PvdA-vragen over fietsverbinding Deinum – Leeuwarden

zondag 11 mei 2014

Met de aanleg van de Haak om Leeuwarden komt er een nieuwe fietsverbinding lans de Skimerwei tussen Deinum en Leeuwarden. Dit is een redelijk smalle weg voor fietsers, landbouwverkeer en lokaal autoverkeer. De PvdA-fractie vindt dit voor de fietsers geen veilige verkeersoplossing. De fractie vraagt het college van burgemeester en wethouders onder andere hoe zij tegen deze situatie aankijkt.

Vragen
Dorpsbelang Deinum en de beide scholen in het dorp hebben hun zorgen over het fietsverkeer langs de Skimerwei onder de aandacht gebracht bij de gemeente Menameradiel en Provincie Fryslân. De PvdA-fractie deelt hun zorgen en stelt daarom schriftelijke vragen (PDF, 46kB) aan het college van de gemeente Leeuwarden. De fractie wil onder andere weten van het college of de veiligheid voor fietsers, gegeven het gecombineerde gebruik van de Skimerwei, maximaal gegarandeerd is? Ook vraagt de PvdA-fractie naar de mogelijkheid van een fietsbrug die de verbinding voor fietsers via de oude veilige fietsroute langs Ritsumazijl weer mogelijk maakt.

Bron: Gemeente Leeuwarden (6 mei 2014)