Deinum

Nieuws

Stremming Hendrik Algrawei 3-6 februari 2017.

januari 27, 2017 Nieuws Reacties uitgeschakeld voor Stremming Hendrik Algrawei 3-6 februari 2017.

De Hendrik Algrawei zal in het weekend van 3-6 februari a.s. gestremd zijn. In dit weekend wordt de fietsonderdoorgang Pypsterbourren aangebracht.

stremming 2Bord afsluiting N359 0302-06022017

Werkzaamheden
Als onderdeel van het project Herinrichting Deinum-Boksum bouwen we een fietsonderdoorgang bij de kruising Hendrik Algrawei en Pypsterbuorren te Boksum. Na het plaatsen van de tunnelelementen wordt de verharding op de Hendrik Algrawei opnieuw aangebracht. In het voorjaar van 2017 brengen we de definitieve asfaltlaag met markering aan en plaatsen we de geleiderail.

In het weekend van 3-6 februari pakken we ook een deel van de N359/Westergoawei ten zuiden van de nieuwe rotonde (over een lengte van 35 m.) aan. Hier wordt de oude verharding vervangen. De definitieve asfaltlaag met markering wordt in het voorjaar van 2017 aangebracht.
Om de stremming van de Hendrik Algrawei zo kort mogelijk te houden, worden de werkzaamheden ook in de avond en nacht uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is er kans op licht- en geluidsoverlast. Wij zorgen ervoor dat de hinder zo kort mogelijk is.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van Deinum, Boksum en Blessum. De tijdelijke verkeersmaatregelen leiden het verkeer om via provinciale wegen. Vanaf Bolsward via de N384 en N354 naar de A32 en vice versa. Voor het verkeer van en naar Deinum, Boksum en Blessum worden de Skimerwei en Hegedyk opengesteld als omleidingsroute. De route zoals weergegeven op bijgaande afbeeldingen wordt met borden aangegeven.

stremming

Planning
De weekendafsluiting start op vrijdag 3 februari a.s. 19.00 uur en duurt tot maandag
6 februari 06.00 uur. Daarna wordt de Hendrik Algrawei weer opengesteld voor verkeer. Voor onze werkzaamheden zijn we sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de planning verandert, informeren wij u hierover.

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u (tijdens kantooruren) bellen met het projectbureau van Leeuwarden Vrij-Baan, telefoonnummer: (058) 284 40 40. Of kijk op onze website: www.vrij-baan.nl
Op dinsdagmiddag 31 januari van 14.30 tot 16.30 uur is er weer een inloopmiddag waar u terecht kunt voor algemene informatie en vragen over het project Herinrichting Deinum-Boksum. De inloopmiddag vindt plaats bij restaurant It Holt.


0 comments

Comments are closed.