Uitnodiging informatiemarkt N31 Haak om Leeuwarden

dinsdag 17 juni 2008

Om u te informeren over de laatste ontwikkelingen in het project “Haak om Leeuwarden” houdt de provincie samen met de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat twee informatieavonden.
– Maandag 23 juni in Hotel Duhoux in Wirdum
Dinsdag 24 juni in It Holt in Deinum
Op beide dagen kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur vrijblijvend binnen lopen om de plannen te bekijken en met de projectmedewerkers van gedachten te wisselen.

 

Het plan voor de N31 Haak om Leeuwarden is zo goed als klaar. In de afgelopen anderhalf jaar is in nauw overleg met diverse partijen gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen voor “De Haak”. Niet alleen het (technisch) ontwerp is uitgewerkt, maar ook de inpassing van de weg in de omgeving. Ook is er een geluids- en luchtkwaliteitsonderzoek gedaan en er is gekeken naar de totale waterhuishouding in het gebied rond “De Haak”.
Ontwerp Tracébesluit De resultaten uit deze verschillende onderzoeken zijn verwoord in het zogenaamde Ontwerp Tracébesluit.

In mei en juni van dit jaar hebben de gemeenteraden van Littenseradiel, Leeuwarden en Menaldumadeel zich uitgesproken over deze plannen.

Komend najaar wordt dit Ontwerp Tracébesluit formeel ter inzage gelegd. Dan kunnen betrokkenen formele inspraakreacties indienen.

Meer informatie Voor meer informatie over het project en de informatieavonden kunt u terecht op www.haakomleeuwarden.nl of bellen met het projectbureau, tel. 058-284 40 40.