Woonvisie Deinum 2023 – 2030

zaterdag 18 februari 2023

Beste Deinumer, Via deze weg geven we de stand van zaken aan je door met betrekking tot de woonvisie. Veel mensen hebben gereageerd op de concept woonvisie. Zowel tijdens de presentatie in It Holt in december als later via mail. Bedankt daarvoor. Het was mooi om zo veel commitment te zien vanuit het dorp. Dit helpt ons om met elkaar het draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen op te bouwen.

Doarpsbelang

Veel reacties waren constructief van toon en goed onderbouwd. Als werkgroep hebben we de reacties allemaal doorgesproken, afgewogen en geprobeerd een plek te geven. Dat was een flinke klus.

In deze nieuwe versie zijn nieuwe onderdelen toegevoegd en onderdelen gewijzigd of verwijderd. In alle gevallen hebben we geprobeerd om het collectieve belang boven het individuele belang te stellen en er een duidelijke visie van te maken.

Niet alle nieuwe ontwikkelingen zijn met deze visie bij voorbaat beklonken. Het is een eerste stap. Vervolgstappen worden sowieso gezet in samenspraak met het dorp. Dit kan bijvoorbeeld door een werkgroep in te stellen voor een specifieke locatie. Die stap zetten we later.

Voor nu is dit de woonvisie.
Het voornemen is om deze op vrijdag 24 februari aan te bieden aan wethouder Arendz.

Wil je hier op reageren, dan graag weer via dorpsbelang@deinum.nl

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Bouwen & Wonen
Durk Blauw, Johannes de Boer, Remko Visser, Epie Tamminga.