Deinum

Monthly Archives: april 2008

De jierlikse ledegearkomste fan doarpsbelang de Eendracht

april 16, 2008 Reacties uitgeschakeld voor De jierlikse ledegearkomste fan doarpsbelang de Eendracht

Woansdei 9 april, de jierlikse ledegearkomste fan doarpsbelang de Eendracht

Bûten it bestjoer kamen 38 minsken nei Ons Huis foar de jiergearkomste.

Der wiene fertsjintwurdigers fan Grien Links, FNP, Gem. Belangen, CDA en de PvdA. Lyk as oare jierren fleagen we troch it earste diel fan de gearkomste. Ek de bestjoersferkiezing naam net folle tiid. Der wiene gjin tsjinkandidaten opjûn bij de foarsitter en sa koene we de dames Myriam Haverkamp en Janneke Buma mei applaus ferwolkomje. Fan Marijke Heeringa en Epie Tamminga waard mei in moai bosk blommen en in tankwurd ôfskie nommen. Foarsitter Rinske wie wer op ‘e nij ferkiesber, ek hja krige in moai boeket. Oare minsken dy’t in blomke krigen as tank foar harren ynset yn it doarp wiene Renny Sijtema en Halbe Weiland.

Nei de kaskommisje liet Hans v/d Meer it ien en oar sjen oer de fernijde website, www.deinumdorp.nl en doe wie it tiid foar it flekkeplan útwreiding Deinum nei oanliz fan de Heak.

Ferline jier hie de gearkomste ek mei tocht en praat oer it flekkeplan. Nei oanlieding fan dy op- en oanmerkings is der in nij plan makke. Mei help fan in powerpoint presentaasje, de plaatsjes en de arguminten, wurdt it ien en oar dúdlik makke. Dêrnei kinne de minsken in kertier meiinoar oer de nije plannen prate en elk kin dêrnei sizze wat hij/sij der fan fynt. Ek dizze opmerkings wurde wer meinommen.

Nei it omfreegjen koe foarsitter Rinske om 22.45 oere de gearkomste slute.


Einduitvoering koorproject Joseph Haydn

april 16, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Einduitvoering koorproject Joseph Haydn

In de informatiefolder van dit koorproject, stond o.a. Joseph Haydn’s koorwerken worden niet zo vaak gezongen en dat is jammer. Zijn koorliederen, allemaal serieus van toon, bevatten wel degelijk een knipoog naar humor en een glimlach naar het leven. In zijn canons bijvoorbeeld, geeft hij als het ware korte commentaren op gebeurtenissen uit het dagelijks leven en in zijn grotere koorwerken “schildert” hij echt de gebeurtenis van het gekozen onderwerp. Haydn was een groot kenner van de literatuur en een echte klankdichter, -schilder. Hij wordt beschouwd als de muzikale bruggenbouwer tussen de barokke en de klassieke tijd. Klankschoonheid was steeds zijn ideaal.

Gedurende drie maanden bestudeerden en oefenden geïnteresseerde en enthousiaste koristen composities als Die Harmonie in der Ehe, Die Beredsamkeit, Der Greis en madrigaal The Storm, een werk uit Haydn’s Engelse tijd. Ook zijn kerkmuziek zoals de Missa brevis „Sancti Johannis de Deo“ (Kleine Orgelmesse) en delen uit de Engelse Psalmen werden onder de loep genomen. Ook zullen er enkele sololiederen zoals „Die zu späte Ankunft der Mutter“, „Der Gleichsinn“ en „An Thyrsis“ worden gezongen.

Op zondag 20 april a.s. zullen de deelnemers aan dit koorproject deze Haydnwerken o.l.v. Piet Vessies met aan de piano Jan van Liere, laten klinken.

De presentatie vindt plaats in de St. Janskerk aan het Tsjerkepaed 1 te Deinum.

Aanvang 15.30 uur,de toegang bedraagt € 7,00.

Voor meer informatie kunt u bellen 06 – 22 65 08 24 (Muziekhuis “De Zangbodem”) of kijken op het internet bij www.dezangbodem.blogspot.com 


Voorjaarsconcert Mingd Koar Deinum

april 15, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarsconcert Mingd Koar Deinum

Op zondagmiddag 13 april gaf het Mingd Koar Deinum o.l.v. Ulbe Tjallingii en in samenwerking met sopraan Yolande Couweleers een prachtig voorjaarsconcert in de St. Jan in Deinum. Voor die gelegenheid was de goed bezette kerk met bloemen prachtig aangekleed.
Tijdens het concert werden een aantal jubilarissen gehuldigd door mevr Van Wattum bestuurslid Bond van Zangkoren in Friesland.
De jubilarissen:
– Mevr. Goedemoed 30 jaar lid,
– Mevr. Van Dijk 25 jaar lid,
– Mevr. Visser 25 jaar lid,
– Dhr. Visser 25 jaar lid,
– Mevr. Koster 60 jaar lid.
Het program bevatte o.a. liederen van Mozart, Mendelssohn en Poulenc.

Redactie website Deinum

 


Sponsorloop Kenia

april 12, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Sponsorloop Kenia

Sponsorloop, flessenactie en gezelligheid op het schoolplein.
Donderdag 10 april, het geluid van de djembe lokt de mensen naar het schoolplein. De kinderen van de Master Cammingaskoalle houden een sponsorloop om geld in te zamelen voor een vluchtelingenkamp in Kenia. Onder een stralende zon en aangemoedigd door veel belangstellenden doen ze verschrikkelijk hun best om zo veel mogelijk rondjes te lopen. De kleuters lopen rondjes op het schoolplein, de anderen zijn gestart in twee groepen om elkaar niet voor de voeten te lopen.
En ……… de opbrengst is ongelooflijk!!!, na het optellen van alle sponsorbedragen, de opbrengst van de catering en de statiegeld flessen kwamen we op het geweldige bedrag van Eur. 2727,00.


Melktankauto op zijn kant

april 12, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Melktankauto op zijn kant

Melktankauto op zijn kant (van onze speciale verslaggever John Fleur)

Zaterdagmiddag omstreeks 12.15 uur is op de N31 ter hoogte van Deinum een melktankauto van Friesland Foods op zijn kant terecht gekomen. De chauffeur is met verwondingen aan zijn hand afgevoerd naar het ziekenhuis. De melk stroomde uit de zwaar beschadigde tank weg.

Hierbij enkele foto’s;