Deinum

Monthly Archives: juni 2009

Verslag van informatie- en inspraakavond Ontwerp-Tracé besluit Haak

juni 17, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Verslag van informatie- en inspraakavond Ontwerp-Tracé besluit Haak

Verslag van informatie- en inspraakavond Ontwerp-Tracé besluit Haak om Leeuwarden op 11 juni jl. in It Holt te Deinum

Het projectbureau “Haak om Leeuwarden” had d.m.v. tekeningen en animatie voorstellingen een keurige en overzichtelijke presentatie gemaakt m.b.t. De Haak en onderliggend wegennet.
In de gepresenteerde plannen zagen we veel wensen van Deinum terugkomen, zoals de fietsbrug over het Van Harinxmakanaal, weghalen van brug met taluds, verwijderen van Westergo wei, herstel van land schap tussen Deinum en Marssum, vervanging van de Ljochtewei door een landbouwweg langs het spoor.
Voor Deinum, namens Haak & Oog en Dorpsbelang, spraken R. van der Werf en E. Tamminga in op het Ontwerp-Tracé besluit. Zij pleitten voor een fietspad langs de nieuwe landbouwweg naar Leeuwarden en brachten hun zorg over m.b.t. beschikbaar budget voor landschapsherstel en het tijdstraject waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd (zuidelijk en noordelijk deel dienen tegelijk te worden uitgevoerd). Tevens pleitten ze om herstel van het landschap zoveel mogelijk gelijktijdig met de werkzaamheden van de Haak uit te voeren.

Andere insprekers, zoals bijv. werkgroep Bim/Bom benadrukten het verlies aan natuurgebied in de recht verkavelde Middelzee polder. Begrijpelijk. Jammer was dat geen van deze sprekers melding maakte van het prachtige natuurgebied tussen Marssum en Deinum dat straks met het weghalen van de drukke Westergowei, weer helemaal wordt hersteld als oorspronkelijk kwelderlandschap. Een gebied waarin de enig nog bestaande Middelzee slenk loopt (Marssumer vaart). Waar Marssummer vaart en Ballensvaart samenkomen en ook het Bisschopsrak loopt. Een gebied dat geen polder verkaveling kent en veel diverser is dan het Middelzee gebied. Met de Haak tegen het industrieterrein van Leeuwarden aan en met het verwijderen van de Westergowei ontstaat er een ononderbroken gebied tot aan Dronrijp, een gebied wat Geert Mak zeker aan zal spreken.


Brand verwoest 2 auto’s bij station Deinum

juni 15, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Brand verwoest 2 auto’s bij station Deinum

Brand verwoest twee auto’s bij station Deinum

DEINUM – Een zeer waarschijnlijk aangestoken brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee auto’s verwoest.

 

De brandweer kreeg de melding om 01:46 uur. Bij aankomst van het korps van Marssum bij het NS station aan de Spoorstrjitte stonden twee Peugeots volledig in brand. Met twee hogedrukstralen werd het vuur geblust. Het terrein is daarna door de politie met linten afgezet voor technisch onderzoek.

 

Bron: www.112fryslan.nl

 

Deinum: politie zoekt getuigen autobranden

De politie wil naar aanleiding van de autobranden en vernielingen aan autos in de Spoorstrjitte graag in contact komen met getuigen. In de nacht van zaterdag op zondag rond 1:45 uur werden hier twee autos in brand gestoken en meerdere tussenliggende autos vernield. Uit onderzoek kwam naar voren dat rond dat tijdstip een groepje jeugd in de buurt was die mogelijk iets gezien hebben. Zij, of andere getuigen, kunnen contact met ons opnemen via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.


Uitvoering Streetdance

juni 9, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Uitvoering Streetdance

woensdag 17 juni a.s.
om : 18.30 uur
in de gymnastiekzaal.

Voor wie : Alle ouders, familieleden en belangstellenden.

Alle groepen van streetdance o.l.v. Meysam Zeynalabedin
zullen een optreden geven. Tevens zal er een gastoptreden zijn.

1e optreden, een mix van 3 verschillende dansen, jongste groep.
2e optreden, streetdance groep 2.
3e optreden, streetdance groep 3.
4e optreden, streetdance selectie groep.

Na een pauze van 15 minuten een herhaling van de 4 optredens
aansluitend een demonstratie van de dance groep uit Leeuwarden.

Wij vragen geen entree maar hopen dat u na afloop d.m.v. een
vrijwillige financiële donatie aan de gemaakte kosten, door Sport en Spel, wilt bijdragen.


Vrijdagavond 5 juni Geen touwtrekken maar … bierkratstapelen

juni 4, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Vrijdagavond 5 juni Geen touwtrekken maar … bierkratstapelen

VRIJDAGAVOND OM 20.00 UUR IN DE FEESTTENT VAN VV SPARTA ‘59

WIE STAPELT HET SNELST DE BIERKRATTEN OP???????????
WIE KROONT ZICH TOT DE BIERKRATSTAPELAAR VAN DEINUM?????????????

GEEF JE OP IN DE FEESTTENT OP HET VOETBALCOMPLEX
OPGAVE VRIJDAG TUSSEN 19.30 EN 19.45 UUR

IVM TE WEINIG DEELNAME VOOR HET TOUWTREKKEN WORDT DIT AFGELAST, HIERVOOR KOMT HET BIERKRATSTAPELEN IN DE PLAATS

KOM OP, LAAT ONS NIET IN DE STEEK EN DOE MEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DE FEESTCOMMISSIE VV SPARTA’59


SportRevuSpektakel

juni 2, 2009 Reacties uitgeschakeld voor SportRevuSpektakel

Wat wie it in prachtich wykein!

Fjouwer Deinumer ferienings dy’t mei mekoar in jubileumfeest organisearje en oanbiede oan de ynwenners fan Deinum en oare belangstellenden.
It wykein fan it Sportrevuespektakel koe it net better treffe mei it waar en wat
de aktiviteiten oanbelanget, no dat wie ek dik yn oarder.
It jubileumwykein begûn freedtejûn mei de revu yn in goed fulde tinte.
It skom der op ta of It klupgefoel fan de famylje de Vries.

De sitewaasjes wiene foar in soad minsken faak tige werkenber.
Muzyk, sjongstikjes, dûns en beppe dy’t al mimerjend alles mei elkoar ferbûn.
It gie allegearre flot op en it ferfeelde gjin tel.
It duorre 2x 45 minuten, lyk as in fuotbalwedstriid, no wat mij oanbelanget hie der noch in tredde helte oan taheakke mocht.
Ik wol eins gjin nammen neame, mar sûnder de ideeën fan Anneke, Hans, Henk, Marieke en Mieke wie der neat op ‘e planken kaam.
Fjirder eltsenien dy’t der oan meiwurke hat: It wie geweldich!

Sneontemoarn om healwei tsienen (guon wekker makke troch Sietse) kamen de minsken nei it fjild. De wethâlders Marja v/d Meer en Anne-Marte v/d Mei soene it sportspektakel iepenje. No, hja hawwe it iepen sketten, mei in carbidbus. It like wol âldjier.
Dêrnei giene de groepkes troch it doarp bij de 6 ferskillende spultsjes lans.
Troch in kryptyske omskriuwing koe it paad fûn wurde.
Likernôch healwei tolven wie elk wer op it fjild werom, dêr’t drinken klearstie. It wie ek toarstich waar. Nei de priisútrikking (elk krige wat) koe men foar € 2,- ite op it fjild.
Hearlik sop mei broadsjes. Middeis op it sportfjild meiinoar de ferskate spullen lans.
Guon tige fanatyk, oaren yn ‘e trant fan “meidwaan is wichtiger as winne”.

Sneontejûn stie de revu wer op it program yn in folslein útferkocht hûs.
Ek no wer in grut sukses.
De ienriedigens fan it slotliet waard lûd meisongen:

Sparta, TDK,
DTD, It Klaverblêd,
Besteane no al jierren,
We bin’t noch lang net sêd
Baltsje keare, doelpunt skoare,
Lapen tekst, in soad publyk
Wy wolle it net misse,
Klupgefoel dat makket ryk

Minsken fan de kommisjes, spilers fan de revu, it wie in geweldich feest!
Tige tank!


Pinautomaat vernield.

juni 2, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Pinautomaat vernield.

Onderstaand artikel uit de Leeuwarder Courant dd. 2 juni 2009

Pinautomaat vernield
Deinum – Een pinautomaat in Deinum is zondagnacht vernield.
Er is geprobeerd de automaat open te breken. Toen dat niet lukte is hij met een onbekende vloeistof bespoten en in brand gestoken. Ook een lichtmast die in de buurt van de pinautomaat stond werd vernield.