Deinum

Monthly Archives: januari 2011

Nieuws van de speeltuincommissie

januari 28, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Nieuws van de speeltuincommissie

Macintosh HD:Users:ida:Desktop:P1010955.JPG

Speeltuincommissie, gefeliciteerd

 

Door jullie harde werken, doorzettingsvermogen en lobbyen heeft de gemeente gisteravond ingestemd met het aangevraagde subsidie-bedrag aangaande de speeltuin.

Ook omdat het vorige college al had ingestemd met het prachtige plan is men accoord gegaan.

Nu kunnen jullie verder, veel succes!!!


Voorlopig programma dorpsfeest 2011

januari 27, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Voorlopig programma dorpsfeest 2011
Voorlopig programma dorpsfeest
 1,2 en 3 September 2011

 

 

Donderdag:
 
’s middags:
– Voetbal voor alle jeugd t/m 14 jaar
– Peuter/kleutermiddag met Poppa P.
 
’s avonds:
– Gekostumeerd volleybal
– drive-in show en kinderdisco
– Zomercarnaval + uitslag Deinumer   
   van het jaar 2011
 
Vrijdag:
 
overdag:
– Kaatsen
– Kinderspelen
– Bungee- trampoline
– 40 + middag
 
’s avonds:
– Filmpjes gemaakt door de wijken
  Thema : “Televisie”
– Top 40 band “Helder”
 
Zaterdag:
 
overdag:
– Zeskamp
– Matinee met Agnes Sambrink
 
’s avonds:
– Top 40 band

Plattegrond / presentatie nieuwe speeltuin Deinum

januari 20, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Plattegrond / presentatie nieuwe speeltuin Deinum

Zojuist binnengekomen de presentatie van de nieuwe speeltuin op de hoek Sint Janswei / Pypsterhof in Deinum.

Zoals u kunt zien een fantastisch resultaat van de speeltuincommissie, alleen jammer dat de gemeente hier niet zo gecharmeerd van is en daarom de financiële bijdrage wil verminderen.

Reden om in actie te komen en met zijn allen op 27 januari as. om 20.00 uur de raadsvergadering bij te wonen (oude gemeentehuis in Menaldum).


Informatie van dorpsbelang Deinum

januari 20, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Informatie van dorpsbelang Deinum

Ruim twee jaar geleden is de speeltuincommissie (op verzoek van Dorpsbelang) begonnen met het bedenken en ontwerpen van een mooie speeltuin op  ‘de A-locatie’  Sint Janswei/Pypsterhof.

 

We hebben dit plan (o.a. duurzaam, hufterproof, beplanting, kleurstelling) gemaakt in samenwerking met het vorige college en in overleg met de omwonenden geperfectioneerd.

De omwonenden staan nu allen pal achter het huidige plan.  Daarna is het ingediend bij de Gemeente voor het aanvragen van een gemeentelijke bijdrage van € 23.333,–.

Het huidige college van B&W heeft het plan goedgekeurd en doorgestuurd naar de raad met advies voor een bijdrage van €21.333.  Het stond al in De Leeuwarder courant en het Friesch Dagblad. Het bedrag was wel iets lager, maar wij waren natuurlijk hoopvol en voorzichtig blij.

 

getallen.jpg

De Gemeenteraad geeft nu een signaal af dat zij slechts €12.745,69  beschikbaar wil stellen, gebaseerd op een offerte van onvergelijkbare kwaliteit, duurzaamheid (15 jaar) en materialen. De leverancier van de toestellen in ons plan (IJslander uit Oldebroek) geeft een garantie van liefst 50 jaar! (In Jellum kunt u zien hoe ze eruit zien.)

Een simpele rekensom geeft aan dat het beoogde bijdrage ad €21.333 voor 50 jaar voor de Gemeente een lagere investering per jaar vergt dan €12.745,69 over 15 jaar…………

Helaas gaat de Gemeenteraad voor korte termijn en gaat zij daarin voorbij aan haar verkiezingsprogramma’s waar het gaat over duurzaamheid, kwaliteit en lange termijnplanning.

 

Het is gebruikelijk dat de gemeente 1/3 bijdraagt op de totale investering.  Zelf moeten wij ook 1/3 bijdragen. Het laatste 1/3 deel komt uit fondsen zoals Jantje Beton. De fondsen conformeren zich aan het bedrag van de Gemeente en stellen samen eenzelfde bedrag ter beschikking. U begrijpt dat wij door de lagere bijdrage van de Gemeente ook minder geld zullen krijgen van de fondsen. Dus een aderlating op het beoogde plan  van €17.176,–

Wij van dorpsbelang en de speeltuincommissie zullen in de fractievergaderingen onze plannen nog eens toelichten. Wij hopen dat ze dan beter begrijpen dat een iets grotere investering nu, kostenbesparend werkt op lange termijn.

In ons plan zit nu een assortiment toestellen die uitdaging bieden aan alle kinderen vanaf ongeveer 2 tot en met 12 jaar, jongens, meisjes en minder mobiele kinderen. Minder geld betekend dat er minder toestellen geplaatst kunnen worden.  Het zou een verarming zijn van het plan en dat is erg jammer.

 

Daarom is ook  jullie hulp nodig op 27 januari 2011!

 

Om de gemeenteraad duidelijk te maken dat de inwoners van Deinum graag deze complete speeltuin wil hebben, roepen we jullie allemaal op om aanwezig te zijn bij de raadsvergadering van 27 januari 2011 om 20.00 uur  in het oude gemeentehuis in Menaldum

Dorpsbelang & speeltuincommissie


It Perron blijspul opfierd troch It Klaverblêd

januari 20, 2011 Reacties uitgeschakeld voor It Perron blijspul opfierd troch It Klaverblêd

“ It Perron “, blijspul fan Froukje Annema

 

Yn 2004, bij it 125 jierrich jubileum, soe dit stik opfierd wurde. It koe doe, troch slimme sykte yn spilersfermidden, net troch gean.

It bestjoer hat it yn 2010 wer út de kast helle en freed 14 en sneon 15 jannewaris wie op it Holt de útfiering en beide kearen wie de seal grôtfol.

 

 

Yn septimber waard útein setten mei de earste rippetysjes foar mei namme de grutte rollen. Njonkenlytsen kamen ek de lytse rollen en de figuranten der bij mei-inoar 26 spilers.

 

 

 

Foar Douwina Meester dy’t de rezjy in hannen hie, in hiele toer om elk op ‘e tiid en it goede plak te krijen. Nei sa’n 32 rippetysjes wie de hiele ploech safier dat se foar it publyk in moaie foarstelling delsetten ha.

 

 

Ynstekster Anne-Gé Ten Berg hie it net al te drok en it gie flot op.

It stik spilet him ôf op in perron, dus it dekor moat dêr ek op lykje.

Dekôr ûntwerp: waard makke troch Hans Koster en mei help fan seis dekôrbouwers waard it in prachtich gehiel.

In blommekiosk dêr’t Eelke (Hendrik Sybrandy) syn brea besiket te fertsjinjen.  In toiletgroep mei in sûkerskjinne Marie (geweldich spile troch Nynke de Boer) dy’t de fleur der ynhâlde wol, wat net tafalt mei de twa kioskmannen, dy’t nei in minne streek fan ien fan har, eins net mear troch ien doar kinne.

De kiosk mei lektuer, snobbersguod ensfh. mei Arjen (Anne Terpstra).

Kleanadvys: Corina Blok, Betteke Eerligh en Styn Baarda.

Lûd en Ljocht: dit waard fersoarge troch Andries en Antsieto Hoogterp en Laurens Kuiphof, sadat alles goed te folgjen wie.

Kap en Grime: Ina Paassen, Tineke Reitsma, Froukje en Gerda de Vries.

Omballingen: Ria Mous en Mieke Woudstra

Trije haadrolspilers hie ik al neamd, Marie, (Nynke de Boer), Eelke (Hendrik Sybrandy) en Arjen (Anne Terpstra).

De oaren, Ria freondinne fan Eelke (Tietsia Wentink), Wytske de frou fan Arjen (Dorothé Gorter), Jenny dochter fan Eelke (Gerda Baarda) en se frijt mei Jelmer, soan fan Arjen en Wytske (Jelmer Salverda). Foar Jelmer wie it de earste kear dat hy op ‘e planken stie, hartstikke goed!

Om dizze spilers gie eins it ferhaal en dêr tuskentroch wie it lyk as op in echt perron in kommen en gean fan reizgers en wat oare, somtiden wat tsjustere figuren. (Marieke Salverda, Henk Praamstra en Sietse de Vries).

Baukje van der Ploeg en Jetse Baarda spilen reizgers dy’t mei fakânsje gienen en letter werom kamen, sûnder gouden Willem mar mei gipsfoet.

Jitsche van der Meer mei rollator as frou fan twa Sakes.

Fokke Buma as Sibe mei spandoeken foar en tsjin fan alles.

Meardere roltsjes wienen foar Dirkje Woudstra, Styntje Baarda, Betteke Eerligh en foar in hiele groep spilers dy’t foar it earst meispilen: Sandra Mous, Jorrit Heeringa, Anne-Gré Terpstra, Femke Wijnstra, Jort Kuiphof, Jelmer Bosma, Harmen Tamminga, Jorrit de Boer en Ina Paasen.

We hoopje dat se de smaak te pakken krige ha.

 

 

 

(fansels binne de foto’s te sjen op deinumdorp.nl)


Midwinterfeest in Deinum

januari 20, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Midwinterfeest in Deinum

Iisferiening it Sipeltsje nodigt alle inwoners van Deinum en omstreken uit voor een gezellig samenzijn op zaterdag 12 februari 2011 vanaf 16.30 tot ongeveer 20.00 uur bij de ijsbaan.

Het is de bedoeling dat je thuis niet te veel eet, maar in winterse sfeer een hapje en drankje komt halen bij de ijsbaan.

Onder het genot van een winterhapje kun je een gokje wagen bij het draaiend rad. Of gewoon genieten van de glühwein en de gezelligheid. Ook wordt er muziek verzorgd door Roelof Elzinga en is er rond 18.00 uur een gastoptreden van Anna Zeldenthuis.

De opbrengsten komen natuurlijk ten gunste van het nieuwe hokje op de ijsbaan.

Iisferiening it Sipeltsje rekent op jullie!! Dus in de agenda:zaterdag 12 februari 2011!!

 

Bestuur Iisferiening it Sipeltsje,

Ab de Gouw, Hendrik de Vries, Wop Algra, Jasper de Rijke, Piet Heeringa, Jeanine Kuipers en Sjoerdje v.d. Meer.

 

Suggesties/vragen/ideeën, bel gerust!! Jeanine Kuipers: 2542534 of 06-81969044 of Sjoerdje v.d. Meer: 058-2541880

 


Twee F-16’s vliegbasis Leeuwarden vannacht ingezet

januari 20, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Twee F-16’s vliegbasis Leeuwarden vannacht ingezet

2 F-16´s zijn vannacht vanaf Vliegbasis Leeuwarden opgestegen om twee Russische Bear T-95 vliegtuigen te onderscheppen. De Russen vlogen Nederlands verantwoordelijkheidsgebied in zonder hun identiteit bekend te maken.
Gevechtsleiders van het Air Operations Controls Station Nieuw Milligen gaven de Nederlandse F-16´s opdracht om richting de Bears te gaan. Voorafgaand hielden Noorse en Deense vliegtuigen de Russen al in de gaten. Nadat ze het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied uitvlogen heeft de Engelse QRA de taak overgenomen.

De F-16´s onderschepten de Russen bij de grens van het gebied waarvoor Nederland binnen de NAVO verantwoordelijk is. De jachtvliegtuigen volgden de Bears totdat de Russische toestellen noordwest van Leeuwarden richting Engels luchtruim het gebied verlieten. De QRA van de Britse Royal Airforce nam de begeleiding vervolgens over.

Quick Reaction Alert
Voor de verdediging van het luchtruim boven Nederland staan 24 uur per dag, 7 dagen per week F-16´s paraat voor deze Quick Reaction Alert (QRA)-taak. Bij een melding van een onbekend vliegtuig in het Nederlandse luchtruim zijn de F-16´s binnen enkele minuten in de lucht om het vliegtuig te onderscheppen.
De opdracht om een toestel te onderscheppen komt van de NAVO en wordt gegeven aan het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Dit militair verkeers- en gevechtleidingscentrum alarmeert de altijd gereedstaande F-16´s en begeleidt ze naar hun doel.