Deinum

Monthly Archives: maart 2012

F-16 demoteam traint op Leeuwarden en Vlieland

maart 22, 2012 Reacties uitgeschakeld voor F-16 demoteam traint op Leeuwarden en Vlieland

Persbericht ‘F-16 demoteam traint op Leeuwarden en Vlieland’

12 06 Demotraining

 


Nieuwe bloembakken in Deinum

maart 21, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe bloembakken in Deinum

Zaterdag 3 maart een drukte van belang aan het begin van Deinum.

Zoals eerder aangekondigd had Dorpsbelang bloembakken aangeschaft en nu was het dan tijd om de planten  in de bakken te zetten.

Wat zegt u ervan, lijkt dit niet veel beter dan de takkenzooi?

Bloembakken met frisse planten erin.

We hebben al vele positieve reacties gehoord en hopen dat de planten goed hun best doen en de boel opfleuren.

 

 


Werkzaamheden m.b.t. noordelijk deel Haak om Leeuwarden

maart 19, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Werkzaamheden m.b.t. noordelijk deel Haak om Leeuwarden

Hierbij een artikel over de werkzaamheden m.b.t. de Haak om Leeuwarden.

De Haak om Leeuwarden

Leeuwarden wordt beter bereikbaar. Dat is goed voor de hoofdstad van Fryslân en goed voor de regio. En dat past in de verbetering van het landelijke wegennet. De provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en Rijkswaterstaat zetten zich hiervoor gezamenlijk in. Dit gebeurt onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan. Een groot en meerjarig infra-programma met ongeveer 40 projecten. Een van die projecten is de Haak om Leeuwarden.

De Haak om Leeuwarden is de nieuwe rijksweg aan de zuidwestkant van Leeuwarden. De weg vormt de verbinding tussen de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Het gedeelte tussen Marsum en de Hendrik Algrawei, inclusief de Noordwestelijk en Westelijke Invalsweg worden door de provincie Fryslân gerealiseerd. Het gedeelte tussen de Hendrik Algrawei en Hemriksein/Wirdum wordt gerealiseerd door Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden aan het zuidelijk deel zijn inmiddels gestart, maar wat is de stand van zaken met betrekking tot het noordelijk deel? Het noordelijk deel is verdeeld in meerdere onderdelen (contracten) die apart worden aanbesteed en uitgevoerd.

Projectmanager Willem de Jonge, provincie Fryslân: ‘De aanbesteding voor contract Haak Midden (realisatie van de aansluiting van de Haak op de Westelijke Invalsweg) nadert de eindfase. De afgelopen periode is er, onder leiding van ProRail, een intensief aanbestedingstraject met gegadigden doorlopen. Op dinsdag 21 februari heeft de aanbesteding plaatsgevonden en de definitieve gunning vindt naar verwachting eind maart plaats. De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden nog voor de zomer starten. De aanbesteding van het contract Aquaduct Rijksweg 31 (aquaduct in de Haak om Leeuwarden) is ook gestart. Het contract is vrijgegeven aan de gegadigden. De aanbesteding is begin mei gepland. De verwachting is dat de aannemer na de bouwvak start met de eerste (voorbereidende) werkzaamheden. De contractvoorbereiding van het noordelijke deel van de Haak en de Noordwestelijke invalsweg is nog volop bezig. Doel is om in september de aanbestedingsprocedure te starten

http://www.vrij-baan.nl en http://www.rijkswaterstaat.nl/haakomleeuwarden

De Jonge: ‘De verschillende planningen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd zodat de hele Haak om Leeuwarden eind 2014 in gebruik genomen kan worden. Maar voordat het zover is moet er nog heel veel gebeuren. Omdat er op veel plekken in en rond de stad gewerkt wordt, worden de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd. Daarbij is de insteek om de hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Helemaal zonder hinder zal helaas niet lukken. Maar door goed en vooral tijdig over werkzaamheden te communiceren, denken we de overlast flink te beperken.’

Als de verschillende aannemers bekend zijn en hun werkplanningen zijn vastgesteld, worden de geplande werkzaamheden toegelicht tijdens informatieavonden.

 


Fûgelwacht Boksum yn it nijs

maart 17, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Fûgelwacht Boksum yn it nijs

Wat wienen se ter ticht by Izaak de Vries en Erik Visser.

Op sneon 10 maart om 15.17 oere fûnen beide mannen ûnder de reek fan Weidum it earste ljipaai fan de gemeente Littenseradiel.

Om 7.45 wie it earste aai fan Fryslân /Nederlân fûn by Aldehaske.

Deselde dei is it aaike noch oanbean oan boargemaster Johanneke Liemburg.

Tiisdei 13 maart om 7.50 oere wienen it wer twa neisoarchers fan ús wacht die resultaat hienen.

Anne en Wybrand Jansma trasearden oan de oare kant fan de Swette it spikkele aaike.

It oanmelden levere noch al wat swierrichheden op mar doe Marco Hoekstra fan de BFVW ynskeakele waard wie it sa mar foar inoar.

Ik hjir gong it om it earste aai en wol yn de gemeente Ljouwert.

Tongersdei 15 maart om 6.10 oere wie it wer Izaak de Vries út Deinum die it nijs helle.

Tegearre mei heit Bouwe fûnen hja it aaike op in stikje bedonge lân besiden Blessum.

In dei tefoaren hienen se al waarnommen dat it sijke der hast oan ta wie.

Foar Izaak dus de Henk Spoelstra wikselbeker en troch de redaksje fan Klaver Trije wurd him in fûgelboek oanbean.

Bestjoer fûgelwacht Boksum


Spartafeest 2012

maart 17, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Spartafeest 2012

Zoals ieder jaar zal er ook dit jaar weer een  Sparta-feest zijn voor jong en oud.

Ook dit jaar is de feestcommissie weer druk bezig geweest om voor iedereen wat activiteiten op touw te zetten.

Het programma zal er als volgt uitzien:

Op vrijdag 1 juni zal er worden afgetrapt met de jaarlijkse 8-kamp voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar.

Vanaf 12 jaar kan je met een team weer meedingen om de ereplaatsen op het grote voetvolleytoernooi. Zoveel mogelijk teams zullen tegen elkaar strijden om het kampioenschap voetvolley te winnen.

Voor vragen over opgave kunt u zich richten tot Cornelis Faber : 06 – 30335683

Op de zaterdag- morgen / middag  wordt er weer een jeugd mixtoernooi georganiseerd, een ieder wordt door de jeugdcommissie ingedeeld en zal vroegtijdig in de Spartaan de indeling kunnen vinden.

Na afloop zullen de jongste pupillen strijden om de penalty bokaal.

Om 18.30 zal de dorpen competitie los barsten onder leiding van de feestcommissie.

In de loop van de avond zal er in de feesttent live muziek zijn met medewerking van Bamm Bamm

Aanvang: 21.30 uur.

Zondag staat in het teken van het steeds groter wordende 7 tegen 7 toernooi voor senioren. Uit alle windstreken doen er weer teams mee die natuurlijk ook het optreden van de zingende vuilnisman niet willen missen

Na afloop zal er in de tent de prijsuitreiking zijn van het toernooi, ook zal het draaiend rad weer enkele malen op het podium staan.

DE FEESTCOMMISSIE

 


Fûgelwacht Boksum yn it nijs

maart 17, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Fûgelwacht Boksum yn it nijs

Wat wienen se ter ticht by Izaak de Vries en Erik Visser.

Op sneon 10 maart om 15.17 oere fûnen beide mannen ûnder de reek fan Weidum it earste ljipaai fan de gemeente Littenseradiel. Om 7.45 wie it earste aai fan Fryslân /Nederlân fûn by Aldehaske. Deselde dei is it aaike noch oanbean oan boargemaster Johanneke Liemburg.

Tiisdei 13 maart om 7.50 oere wienen it wer twa neisoarchers fan ús wacht die resultaat hienen. Anne en Wybrand Jansma trasearden oan de oare kant fan de Swette it spikkele aaike. It oanmelden levere noch al wat swierrichheden op mar doe Marco Hoekstra fan de BFVW ynskeakele waard wie it sa mar foar inoar. Ek hjir gong it om it earste aai en wol yn de gemeente Ljouwert.

Tongersdei 15 maart om 6.10 oere wie it wer Izaak de Vries út Deinum die it nijs helle. Tegearre mei heit Bouwe fûnen hja it aaike op in stikje bedonge lân besiden Blessum. In dei tefoaren hienen se al waarnommen dat it sijke der hast oan ta wie. Foar Izaak dus de Henk Spoelstra wikselbeker en troch de redaksje fan Klaver Trije wurd him in fûgelboek oanbean.

Bestjoer fûgelwacht Boksum


De geboorte van de Deinumer roeiploeg

maart 14, 2012 Reacties uitgeschakeld voor De geboorte van de Deinumer roeiploeg

De geboorte van de Deinumer roeiploeg.

Thom van der Meer had een droom! Elke keer weer als hij met hoge snelheid over een van de Waddeneilanden jaagde met zijn gele gevaarte en blauwe aan en uit lichtjes op het dak… Een van de zwaarste roeiwedstrijden; met een sloep roeien van Harlingen naar Terschelling, maar het is zeer moeilijk om een goeie sloep met een HTnummer te krijgen.

Maar even ieder die Thom kent weet dat deze man niet zomaar opgeeft. Hij vond zijn geluk in de Albatros; een oude toch ietwat verwaarloosde sloep dit in het bezit is van de familie Funke (eigenaar van een boekenzaak op Terschelling).

Als wij deze sloep zouden opknappen konden we met gesloten beurzen de sloep zeker twee jaar lenen.Er  moesten een paar planken worden vervangen want de sloep was goed lek.

Onderhand ging het als een lopend vuurtje door Deinum, want Thom had ook nog bemanning nodig die aanmonsterden. Dit was dan ook geen probleem, want die mannen kwamen als beren op de honing af. Hun werd gevraagd: ‘Waarom?’ en er was maar één antwoord: “Voor de Uitdaging!”.

Eerst werd de sloep provisorisch gerepareerd om voor de prachtige winter te kunnen oefenen. We kregen les van Esther, een dame uit Leeuwarden, die de HT al diverse malen geroeid had en van Greydanus uit Hilaard met veel ervaring. Zij hebben uitgelegd hoe de houding moet , waar je de kracht moet neerleggen in de roeispaan, maar als belangrijkste en dit is de basis voor elke sport: dat je een team moet zijn! Ze hebben ons het roeien bijgebracht en ook stuurman Wim instructies gegeven. Hiervoor onze hartelijke dank, want anders prutsten we nu nog op de het kanaal om.

Na een paar weken zelf te hebben getraind keerde Esther nog een keer terug. Wij dachten dat we al hele kerels waren die de zeemijlen met een schuimkraag achter ons zouden laten. Dit bleek niet het geval… zoals een echte coach betaamd liet Esther ons eerst effe voelen dat je een heleboel spiertjes nodig hebt om te roeien, zeg maar alles wat er is aan spier dat in het menselijk lichaam schuilt…. Nu kwam ze ons vertellen dat je deze boot (hij weegt +/- 1,5 ton en is één van de grootste sloepen met HT nummer) met 31 slagen per minuut roeit.

Dus gingen we aan de slag maar na de brug tussen Deinum en Ritsumasyl kwam de volgende verrassing. Het gaan versnellen met 20 slagen, alles geven wat je hebt. Dit geeft als resultaat dat je de volgende dag effies stoer op een dieplader van 50 cm hoog zal springen en dat eindigt in een rare buiteling en een schaterlachende vrachtwagenchauffeur. Spierpijn dus over het hele lichaam. Maar niet zeuren en doorzetten. Blaren verzamelen is ook een hobby die je er zowaar in crisistijd  gratis bij krijgt.

Maar wat is dan in vredesnaam de bedoeling van deze sport?? Zoals eerder gezegd de uitdaging.

In de winter is er hard gewerkt aan de boot. Gekrabd, geschuurd, gekit, gelakt, onderwaterschip alleen al 7x in de verf gezet. Sponsors gezocht en gevonden.

Voor de winter aan touwtrekken gedaan bij Anne Woudstra in de schuur tegen een ploeg uit Britsum. Ook dank aan Anne, die elke woensdagavond voor ons klaarstond om er een team van te maken. Een ieder op zijn eigen kracht kunnen inschatten en een ieder in zijn waarde laten is een groot goed dat deze man bezit en laat zien. Zijn touwtrekploeg haalde brons op het Wereldkampioenschap in Schotland.

Maar nu terug naar het water… Na het opknappen ging de boot bij Scheepswerf Kroes te water of beter gezegd onder water, want hij was te droog en moest zich nog zetten door het vocht. Maar het is een juweeltje geworden met alle sponsoren erop en verstelbare voetsteunen erin.

We worden nog in prachtige shirts gehesen maaaarrrr je kan er nog zo mooi en stoer uitzien het gaat tenslotte om het roeien met alle spieren die je hebt.

Op 10 maart zou onze boot gemeten worden voor zijn handicap achter een sleepboot, maar dit ging helaas niet door want de sleepboot was stuk. We mogen nu aan de HT race meedoen met metingen van de laatste keer. Inmiddels is de Albatros weer in functie en zijn we weer druk aan het trainen op het kanaal en op de Friese wateren.

Groeten van een trots roeiteam.

(Gerlof Feenstra, Paulo Wismans, Jan van der Wal, Thom van der Meer, Cor van der Meer, Wim Kool, Ytzen Kuiphof, Paul Kuiphof, Teo Prosje, Erik-Jan Wijnstra, Marcel Stinstra en Bart Feenstra )

P.S. Als het roeiteam niet roeit zie je deze gasten werkelijk de meest vreemde en uiteenlopende zaken doen.

Bijvoorbeeld een les in een Russische vechtsport waarbij je je teamgenoot straffeloos in elkaar mag rossen ‘sommige mensen buiten dit meteen uit want Paulo schopte Erik Jan de hele gymzaal door…’ later bleek dat Paulo in het verleden ook aan zo’n vechtsport deed.

Erik Jan regelde een joggingstocht naar de paardenboerderij nabij Marsum om daarna stallen uit te mesten.. lijkt smerig maar was een zeer geslaagde middag.

Paulo regelde een middagje een fiets af te rossen in het bos van Appelscha, resultaat van dit uitje 1 teamlid met een hongerklop ‘whatever that may be’ en een uitvaller met een geblesseerd achterwerk.

Een dagje houtkloven/zagen door Thom van der Meer, wat eindigde in een aflevering van Parijs Dakar, inclusief landrover.

En ook nog een schaatspartijtje op de Alde Feanen waarbij Thom en natte schaats reed en Ytzen de gehele onderwaterhuishouding inspecteerde.

En laten we tot slot niet de geslaagde Nieuwjaarsborrel in het oude kaaspakhuis aan de Sint Janswei vergeten.

Voor bewegende beelden bij dit verhaal, zie:

http://www.youtube.com/watch?v=9uBrx7kBr1k&context=C473f81aADvjVQa1PpcFMYERntGYaA0CocMaG_ieC9PLLAqxBQ5lI=

of

http://www.youtube.com/watch?v=5QkQTY56Lc8&context=C4e7ac29ADvjVQa1PpcFMYERntGYaA0L3AnLZ62AECwgCcV0j2W94=

 

De redactie van deinumdorp.nl bedankt Bart Feenstra ( en vrouw) voor dit mooie verhaal ! We zien uit naar het vervolg .. !

 


Activiteiten kalender vliegbasis maart 2012

maart 13, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Activiteiten kalender vliegbasis maart 2012

Onderstaand de activiteiten kalender van de maand maart 2012.

userfiles/Activiteitenkalender Maart-2012.pdf