Eervolle Erkenning: Lintjesregen in Gemeente Waadhoeke

vrijdag 26 april 2024

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april 2024, kregen negen bewoners van de gemeente Waadhoeke een koninklijke onderscheiding. In de raadszaal van de gemeente Waadhoeke in Franeker vond de ceremonie plaats, waarbij Burgemeester Marga Waanders en Kinderburgemeester Tijmen de onderscheidingen uitreikten.

Over Deinum

Twee van de ontvangers werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, terwijl de andere zeven werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De ceremonie werd bijgewoond door een volle zaal, waarbij de Kinderburgemeester een prachtig gedicht voordroeg en de Burgemeester het Wilhelmus leidde, met een aanmoediging voor alle aanwezigen om snel in te vallen en mee te zingen!

Johannes de Boer

Onder de gedecoreerden was Johannes de Boer (70 jaar) uit Deinum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Johannes staat bekend om zijn actieve betrokkenheid bij de kerk, Dorpsbelang, Sportferiening Deinum en de begrafenisvereniging. Al meer dan veertig jaar zet hij zich met toewijding in voor zijn dorpsgenoten en de samenleving, met hart, hoofd en handen. Na afloop van de ceremonie was er gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren, onder het genot van hapjes en drankjes.