Deinum

Monthly Archives: oktober 2017

2 november Allerzielen

oktober 26, 2017 Reacties uitgeschakeld voor 2 november Allerzielen

Wereldwijd worden op 2 november, Allerzielen, de doden herdacht. Ook in Nederland wordt hier meer en meer aandacht aan geschonken.

We zien dit in de programma’s op radio en televisie die rond deze tijd worden uitgezonden. Dit jaar willen we ook in onze dorpen hiervoor gelegenheid geven.

In Deinum is van 19.00 tot 20.00 uur de kerk open. Iedereen die dat wil kan even binnenlopen, even rustig gaan zitten en een kaarsje aansteken.

Het is op veel plaatsen gebruikelijk om op deze avond op de begraafplaats een lichtje te plaatsen bij het graf van een overledene. Dat kunt u hier natuurlijk ook doen.


Nieuwsbrief 3: Asfalteringswerkzaamheden

oktober 26, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 3: Asfalteringswerkzaamheden

Asfalt op Spoorstrjitte

We hopen maandag 30 oktober de Spoorstrjitte te asfalteren. Dit hangt nog even af van het weer.

Gaan de werkzaamheden door dan betekent dit, dat de kruising Mennerdahof-Spoorstrjite in de loop van de middag tijdelijk is afgesloten.

Pypsterhof en Mennerdahof zijn dan bereikbaar via de noodbrug, Sjouke de Zeestrjitte en de Sint Janswei.

De kruising van de Sint Janswei met de Spoorstrjitte is nog afgesloten.

Winkels zijn tijdens asfaltwerkzaamheden alleen te voet bereikbaar.


Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel

oktober 11, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel

Bêste ynwenner fan Menameradiel/Waadhoeke,

De leden fan de WOM  freegje omtinken foar de skea dy ’t in swiere stoarm oanbrocht hat oan hûs en bedriuw fan de hear Crainic, ien fan de lytse túnders dy ’t al jierren stipe wurde troch de WOM.

Wy freegje jo it ferslach en de oprop te lêzen fan ús Roemeenske meiwurker Somogyi. Crainic soe bot holpen wêze mei in finânsjele stipe. Wy dogge dêrta in berop op ús gemeentegenoaten.

Wy hoopje dat wy sa, mei € 2500,- , Crainic wer op gong helpe kinne.

Jild kin stoarten wurde op rekken NL81RABO 0341 7440 50 op namme fan WOM. Giften oan de WOM kinne ôflutsen wurde foar de belesting.

       Mei groetnis,   foar de WOM

       Tsjibbe Rodenhuis    Boksum      foarsitter

       Jos Steggerda           Bitgummole ponghâlder

       Yde Faas                  Blessum     skriuwer

NB

It komplete bericht fan Somogyi mei foto ’s stiet op ‘e webside fan MenameradielWy wolle it bericht ek tastjoere. Skilje dan 058 2541542


Nieuwsbrief 2: Plaatsing noodbrug

oktober 11, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 2: Plaatsing noodbrug

De werkzaamheden aan de Spoorstrjitte zijn inmiddels in volle gang. Donderdag 12 oktober starten we met fase 3. Dit betekent dat de gehele Spoorstrjitte dan is afgesloten vanaf kruising Sint Janswei tot kruising Mennerdahof.

Fase 3
Vanaf 12 oktober maken we het werkvak van de Spoorstrjitte groter, dan komt het gedeelte van kruising Sjouke de Zeestrjitte tot kruising Mennerdahof erbij. Ook hier moet het oude asfalt er uit en wordt er aan de fundering gewerkt. 

Vanaf 12 oktober wordt een noodbrug geplaatst bij De Gersdroegerij. Zodat Deinum nog een extra in- en uitgang heeft. Zie het gele streepje op de kaart.

Hier mogen GEEN vrachtwagens of ander zwaar verkeer overheen rijden! 

 

 

 

Fase 3: Spoorstrjitte afgesloten tussen kruising Sint Janswei en Mennerdahof. Extra in- en uitgang via noodbrug (oranje streep). 

Meer lezen

Tiny Houses in Deinum

oktober 10, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Tiny Houses in Deinum

Tiny Houses is hot, ook binnen de gemeente Menameradiel. Tijdens de keukentafelsessies is al gebleken dat er behoefte is aan betaalbare woningen, voor zowel starters als ouderen.

4 September jl.  zijn de dorpsbelangen van de gemeente, naar een bijeenkomst van de gemeente geweest over Tiny Houses. Tijdens deze avond kregen wij informatie over een door de dorpen op te zetten plan voor eventueel Tiny Houses in je dorp.

De gemeente heeft alle dorpen gevraagd om met een voorstel te komen voor een geschikte locatie, dit kan publiek of particulier bezit zijn.Kortom hebben jullie ideeën over een locatie, laat ons dit weten via een mail naar: dorpsbelang@deinum.nl


Nieuwsbrief 1: Afsluiting Spoorstrjitte — Wegonderhoud Deinum Spoorstrjitte – Mennerdahôf – Pypsterhôf

oktober 4, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 1: Afsluiting Spoorstrjitte — Wegonderhoud Deinum Spoorstrjitte – Mennerdahôf – Pypsterhôf

Geachte heer, mevrouw, 

Op maandag 2 oktober start Jansma Drachten in opdracht van gemeente Menameradiel met de herinrichting van de Spoorstrjitte, Mennerdahof en Pypsterhof. Om de werkzaamheden snel en veilig te kunnen uitvoeren zullen straten of gedeeltes van straten afgesloten worden. De werkzaamheden bestaan uit 8 fases. Voor de kerstvakantie is het project klaar. 

In deze nieuwsbrief leggen we eerst de situatie uit tot fase 5. 
 

Werkzaamheden

In de fases 1 t/m 5 werken we alleen aan de Spoorstrjitte en de kruisingen Spoorstrjitte-Mennerdahof en Spoorstrjitte-Sint Janswei. 

Meer lezen